ม.เซนต์จอร์จ เผยเทรนด์การศึกษา ด้านแพทยศาสตร์ระดับโลก

เทรนด์การศึกษา ด้านแพทยศาสตร์ระดับโลก และประเด็นสำคัญต่อนักศึกษาแพทย์ไทย นักศึกษาที่เรียนในคณะแพทยศาสตร์ระดับนานาชาติ