สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จส่วนพระองค์ พระราชทานอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

ภาพแห่งความประทับใจของประชาชน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จส่วนพระองค์ พระราชทานชุดอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้กับเด็ก ๆ นักเรียน
คุณสิริกิติยา เจนเซ่น

ประมวลภาพความเรียบง่าย คุณสิริกิติยา เจนเซ่น รับฟังการนำเสนอผลงาน นศ. ศิลปากร

คุณสิริกิติยา เจนเซน เยี่ยมชมโครงการปรับปรุงท่าเรือและสวนสมุนไพรชุมชน พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสถาปัตย์ศิลปากร
ทูลกระหม่อมอาจารย์ สอนวิชาประวัติศาสตร์

เหตุผลที่สมเด็จพระเทพฯ รับราชการ เป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนที่ ร.5 ทรงจัดตั้งขึ้น ด้วยพระบรมราชปณิธานที่จะให้การศึกษาอบรมและดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย - ทูลกระหม่อมอาจารย์