แม็กซ์ - รัชพล ทรัพย์ไพบูลย์

แม็กซ์-รัชพล น.ศ. วิทยาลัยดุสิตธานี ผู้ที่ผสมผสานความฝันของตนและครอบครัว อย่างลงตัว

หล่อไม่เกรงใจใคร !!! แม็กซ์-รัชพล ทรัพย์ไพบูลย์ นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ผู้ผสมผสานความฝันของตนและครอบครัวอย่างลงตัว
ประสบการณ์เรียน สาขาการจัดการครัว

ประสบการณ์เรียน สาขาการจัดการครัว และศิลปะการประกอบอาหาร – พุทธิพร หลุยส์

สวัสดีครับ ผม หลุยส์ นะครับ พุทธิพร หลุยส์ ซอนเดอรส์ ศึกษาที่ วิทยาลัยดุสิตธานี ประสบการณ์เรียน สาขาการจัดการครัว ฯ