มศว แต่ละคณะ ต้องไปเรียนที่ศูนย์ไหนบ้า

สถานที่เรียนของแต่ละคณะ มศว ต้องเรียนศูนย์ไหนบ้าง ?

สถานที่เรียนของแต่ละคณะ มศว ต้องเรียนศูนย์ไหนบ้าง? มศว มีศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 2 เขต คือ มศว ศูนย์องครักษ์ และ มศว ประสานมิตร