ม่วนซื่นหมู่เฮา! ภาพประเพณีสงกรานต์ 60 จาก ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ มีกิจกรรมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ โดยเริ่มตั้งขบวนแห่ ณ วัดศรีเจริญ เวลา ๐๘.๐๐ น. จากนั้นเคลื่อนขบวนไปยัง