GAT/PAT ปีการศึกษา 2564

กำหนดการสอบ ตารางสอบ รายชื่อสนามสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564

ข้อมูล GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 วันรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2563 ประกาศเลขที่นั่งสอบ / สถานที่สอบ : 4 มกราคม 2564 วันที่ทำการสอบ : ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลการสอบ : วันที่ 23 เมษายน 2564
รายชื่อ สนามสอบ วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อสนามสอบ วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564

ในการสมัครสอบวิชาสามัญ ผู้สมัครสอบต้องเลือกพื้นที่ที่ประสงค์จะไปสอบ ในขั้นตอนการสมัครสอบ วันที่ 11-25 ธ.ค. 63 รายชื่อ สนามสอบ วิชาสามัญ ปี 2564
รายชื่อ สนามสอบ จำนวนที่นั่งสอบ GAT/PAT ปี 2564

อัปเดต! รายชื่อ สนามสอบ จำนวนที่นั่งสอบ GAT/PAT ปี 2564

สนามสอบ GAT/PAT ปี 2564 รายชื่อสนามสอบและจํานวนที่นั่งสอบ ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี ในการทดสอบ GAT/PAT ข้อมูลการเปิดอําเภอและจังหวัดในการสอบ GAT/PAT