มบส. เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาฯ จัดงาน “วันคล้ายวันพิราลัย” 2560

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

มบส. เตรียมเสนอชื่อ “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์” ต่อองค์การยูเนสโก

วันที่ 19 ม.ค. 60 ที่ผ่านมา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรม "150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน"