เวชกิจฉุกเฉิน

เวชกิจฉุกเฉิน สาขาน่าเรียน เน้นสร้างนักปฏิบัติการวิชาชีพ เฉพาะด้านการแพทย์

สาขาเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรการเรียนการสอน ที่เน้นสร้างนักปฏิบัติการวิชาชีพเฉพาะด้านการแพทย์ ที่มีความสามารถในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยฉุกเฉิน