ความเป็นมาของสามัคคีเภทคำฉันท์

10 เรื่องน่ารู้ จากสามัคคีเภทคำฉันท์ – เกร็ดความรู้จากวรรณคดี

“สามัคคีเภท” เป็นคำสมาส ระหว่าง “สามัคคี” และ “เภท” ซึ่ง “เภท” มีความหมายว่า การแตกแยก - ความเป็นมาของสามัคคีเภทคำฉันท์