สามัคคีเภทคำฉันท์ ความเป็นมา

10 เรื่องน่ารู้ จาก สามัคคีเภทคำฉันท์ – เกร็ดความรู้จากวรรณคดี

“สามัคคีเภท” เป็นคำสมาส ระหว่าง “สามัคคี” และ “เภท” ซึ่ง “เภท” มีความหมายว่า การแตกแยก - เกร็ดความรู้ สามัคคีเภทคำฉันท์ ความเป็นมา