แบรนด์ชุดนักเรียนไทย

เช็คลิสต์ แบรนด์ชุดนักเรียนไทย ที่ผ่านมาตรฐาน – คำแนะนำก่อนซื้อชุดนักเรียน

ผลสรุป สคบ. แบรนด์ชุดนักเรียนไทย ที่ผ่านมาตรฐาน สำรวจและสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าประเภทชุดนักเรียนที่จำหน่ายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ มาทำการทดสอบ จำนวน 24 ตัวอย่าง