ชุดนักเรียน ชุดนักเรียนไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เช็คลิสต์ แบรนด์ชุดนักเรียนไทย ที่ผ่านมาตรฐาน – คำแนะนำก่อนซื้อชุดนักเรียน

Home / วาไรตี้ / เช็คลิสต์ แบรนด์ชุดนักเรียนไทย ที่ผ่านมาตรฐาน – คำแนะนำก่อนซื้อชุดนักเรียน

เพื่อการสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อชุดนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. จึงได้ออกไปทำการสำรวจและสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าประเภทชุดนักเรียนที่จำหน่ายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ มาทำการทดสอบ จำนวน 24 ตัวอย่าง โดยส่งให้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอทำการทดสอบ (อ้างอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เครื่องแบบนักเรียน : ข้อกำหนดทั่วไป (มอก. 2137-2559) ผลสรุปจากการทดสอบ จะมีแบรนด์ชุดนักเรียนไทยไหนบ้างที่ผ่านมาตราฐาน ไปเช็คลิสต์กันค่ะ

ผลสรุป สคบ. แบรนด์ชุดนักเรียนไทย ที่ผ่านมาตรฐาน

การเก็บตัวอย่างชุดนักเรียนไปสำรวจแบ่งออกเป็น

เสื้อนักเรียนผ้าสีขาวทั้งหมด รวมจำนวน 12 ยี่ห้อ

ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ รวมจำนวน 7 ยี่ห้อ ได้แก่

 1. ตราสมอ
 2. Topson
 3. แสงทอง
 4. ชัยรัตน์
 5. มาสเตอร์
 6. น้อมจิตต์
 7. สหมิตรเซ็นเตอร์

กระโปรงนักเรียนและกางเกงนักเรียนชาย (ผ้าสี) รวมจำนวน 12 ยี่ห้อ

ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ รวมจำนวน 7 ยี่ห้อ ได้แก่

 1. ตราสมอ
 2. Topson
 3. แสงทอง
 4. ชัยรัตน์
 5. มาสเตอร์
 6. สมใจนึกเฮ้าส์
 7. ศรีภัณฑ์

คำแนะนำจาก สคบ. ก่อนซื้อชุดนักเรียน

 • อ่านฉลากสินค้าให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อ
 • ดูชนิดผ้า เนื้อ ผ้า ขั้นตอนการดูแลทำความสะอาด
 • ดูเครื่องหมายรับรองคุณภาพก่อนซื้อ
 • เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ (เผื่อไว้ร้องเรียนกรณีชุดมีปัญหา)

 

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

บทความที่เกี่ยวข้อง