การเรียนการสอน ชุดนักเรียน นักเรียน

โรงเรียนสาธิตแห่ง มธ. ชี้แจง เหตุนักเรียนชั้นมัธยม ใส่ชุดไปรเวทไปโรงเรียน

Home / วาไรตี้ / โรงเรียนสาธิตแห่ง มธ. ชี้แจง เหตุนักเรียนชั้นมัธยม ใส่ชุดไปรเวทไปโรงเรียน

เรียกได้ว่า… กำลังเป็นที่ฮือฮากันอยู่ในขณะนี้เลย สำหรับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ที่ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนก็ได้ ทางด้าน น.ส.ศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ ผอ.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ออกมาชี้แจงแล้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน โดยที่นักเรียนไม่ต้องใส่ชุดยูนิฟอร์ม เพื่อความสะดวกต่อการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมสร้างประสบการณ์ นั่นเอง

ศธ. ไม่ยุ่ง นร. ไม่ใส่ชุดนักเรียน แต่ต้องไม่มีผลเสียต่อการเรียน

เด็กมัธยมฯ ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน

ซึ่งกรณีดังกล่าว เป็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากบนโลกออนไลน์ ถึงการแต่งกายไปโรงเรียนของเหล่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ไม่ต้องใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียน โดยนักเรียนสามารถแต่งกายในชุดไปรเวทไปเรียนได้

ด้าน น.ส.ศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ ผอ.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้กล่าวว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะไม่มีชุดยูนิฟอร์มการแต่งกายเหมือนกับโรงเรียนทั่วไป แต่จะเป็นยูนิฟอร์มเฉพาะของโรงเรียน คือ เสื้อยืดคอโปโล มีตราธรรมจักรอยู่ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ซึ่งนักเรียนจะใส่ในเฉพาะวันจันทร์และวันพฤหัสบดี และในวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษเท่านั้น ส่วนในวันอื่นๆ นักเรียนจะแต่งกายในชุดไปรเวทไปโรงเรียน สำหรับเรื่องการแต่งกายดังกล่าวเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองตั้งแต่แรกแล้ว เพราะทุกฝ่ายเห็นว่าการไม่มีชุดยูนิฟอร์มจะสะดวกต่อการทำกิจกรรมมากกว่านั่นเอง

เด็กมัธยมฯ ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน

ส่วนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนก็จะมีความแตกต่างจากโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยจะยึดหลักการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนได้มีการปรับจากรายวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาเป็น 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

  1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  2. กลุ่มมนุษย์และสังคม
  3. กลุ่มสุขภาพและสุขภาวะ
  4. กลุ่มการสื่อสารและภาษา
  5. กลุ่มสุนทรียะทางศิลปะ

โดยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมีการบูรณาการเนื้อหาในสาระวิชาอย่างครบถ้วน เช่น กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทีมคุณครูผู้สอนจะเป็นมีการผสมผสานเนื้อหาทั้ง 2 วิชาเข้าด้วยกัน โดยไม่มีการแยกว่าเป็นวิชาใด แต่จะเป็นการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้เป็นสำคัญที่สุด ซึ่งนักเรียนก็จะมีความสุขและสนุกไปกับการเรียน

เด็กมัธยมฯ ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน

น.ส.ศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ ผอ. โรงเรียนสาธิตแห่ง มธ. ยังได้กล่าวต่ออีกว่า “หลักสูตรการเรียนการสอน ของโรงเรียนสาธิตแห่ง มธ. ถูกออกแบบให้ครอบคลุมชุดความรู้ตามมาตรา 23 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรแกนกลางของ ศธ. ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะที่ต้องการสร้างนักเรียนให้เป็นนวัตกรทางสังคม โดยผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างตื่นตัว และไม่นิ่งเฉยกับสภาวะหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความกล้าแสดงความคิดเห็นและเป็นผู้นำ เพื่อเป็นการบ่มเพาะนักเรียนให้สามารถเติบโตอย่างมีมิติ เป็นมนุษย์ที่สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว ค้นพบศักยภาพและความสนใจของตัวเอง สามารถลงลึกในสิ่งที่รักจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นรากฐานสู่การต่อยอดไปยังการเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข”

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้เปิดชมรมให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาความรู้วันละ 1 ชั่วโมงอีกด้วย ในวันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ ได้แก่ ชมรมอาร์ต ชมรมนวัตกร และชมรมทางด้านดนตรีหรือกีฬา ที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ อย่างไรก็ตาม… นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนให้ครบทุกชมรม

เด็กมัธยมฯ ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน

ทั้งนี้ ทางด้าน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกมากล่าวถึงกรณีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตแห่ง มธ. ไม่ต้องสวมใส่เครื่องแบบนักเรียนว่า เป็นเรื่องของโรงเรียนสาธิตแห่ง มธ. ที่มีอิสระสามารถกำเนินการได้ ส่วนโรงเรียนอื่นๆ เช่น สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หากทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เสนอมาตนก็จะพิจารณา ซึ่งการจะใส่หรือไม่ใส่ชุดนักเรียนต้องดีเบตกันอีกเยอะ เพราะมีทั้งฝ่ายที่เห็นว่าดีและฝ่ายที่เห็นว่าไม่ดี ตนยังไม่สามารถตอบได้

ซึ่งถ้าทางโรงเรียนเห็นว่า การไม่ใส่ชุดนักเรียนเป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียน มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน เรื่องค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้มีปัญาอะไร ศธ. คงจะไม่เข้าไปยุ่ง

ที่มา : dailynews.co.th