สิรินธรทันตพิพิธ แห่งแรกในเอเชีย

พิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรก ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย สิรินธรทันตพิพิธ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ นักเรียน..