สิรินธรทันตพิพิธ

สิรินธรทันตพิพิธ แห่งแรกในเอเชีย

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / สิรินธรทันตพิพิธ แห่งแรกในเอเชีย

รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า “คณะได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา ตลอดจน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ นักเรียน นักศึกษาและ ประชาชนทั่วไป

สิรินธรทันตพิพิธ แห่งแรกในเอเชีย

สิรินธรทันตพิพิธ

โดยพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวได้รับพระ มหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า สิรินธรทันตพิพิธ ตั้งอยู่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มม. แบ่งการจัดแสดงเป็น 5 โซน ได้แก่

1.โซนพื้นที่อเนกประสงค์จัด แสดงนิทรรศการใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
โซนที่ 2 ทันตแพทยศาสตร์ยุคแรกเริ่มในทวีปเอเชีย
โซนที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มม. อดีตสู่ปัจจุบัน
โซนที่ 4 หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และโซนที่ 5 ห้องทันตสุขภาพสำหรับทุกคน และมีโซนปิดท้ายด้วยหอจดหมายเหตุ จัดแสดงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือด้านทันตกรรมและสื่อการเรียนการสอนผลงานวิจัยของคณะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”

รศ.ทพ.พาสน์ศิริกล่าวด้วยว่า การจัดแสดงนิทรรศการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจง่าย โดยเปิดให้บริการเวลา 09.30-16.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์-เสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามโทร.0-2200-7653.

ขอบคุณภาพจาก : มหาวิทยาลัยมหิดล
ข่าวจาก www.thairath.co.th/content/516217