วิศวฯ จุฬาฯ พารู้จัก หลักสูตรควบข้ามระดับข้ามศาสตร์ เรียน 6 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบความสำเร็จ ในการเปิดหลักสูตรควบข้ามร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ เรียน 6 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ