รับตรง 60 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านรับตรง ปีการศึกษา 2560