มธ. เปิด 2 หลักสูตรใหม่ สถิติประยุกต์-คณิตการเงิน รองรับการทำงานในโลกยุคดิจิทัล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิด 2 หลักสูตรใหม่ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสถิติประยุกต์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน