หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมพัฒนาสู่ยุคการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา

ความท้าทายที่สำคัญคือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ห้องสมุดจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานอยู่เสมอ รวมถึงต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ

แหล่งรวมหนังสือน่าอ่าน “หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ” ที่ไม่ว่าจะวัยไหนก็ไปได้

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 พันธกิจที่สำคัญของกรุงเทพฯ ที่จะสร้างให้เป็น "มหานครแห่งการเรียนรู้" นั่นเอง

หอสมุด มธ. จับมือ ห้องสมุด ม.เอกชน เปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านออนไลน์

โดยผู้รับบริการสามารถส่งคำขอยืมระหว่างห้องสมุดผ่านหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดแต่ละสถาบัน โดยไม่คิดค่าบริการ