ธรรมศาสตร์ หอสมุด

หอสมุด มธ. จับมือ ห้องสมุด ม.เอกชน เปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านออนไลน์

Home / วาไรตี้ / หอสมุด มธ. จับมือ ห้องสมุด ม.เอกชน เปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านออนไลน์

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน 4 แห่ง ได้แก่ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์สนเทศและห้องสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านระบบสืบค้นออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและแบ่งปันทรัพยากรของห้องสมุด โดยผู้รับบริการสามารถส่งคำขอยืมระหว่างห้องสมุดผ่านหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดแต่ละสถาบัน โดยไม่คิดค่าบริการ

หอสมุด มธ. จับมือ ห้องสมุด ม.เอกชน เปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านออนไลน์

liabary

นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การร่วมมือระหว่างห้องสมุดในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความพยายามในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนในการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยต่อไป

สำหรับข้อตกลงภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้จะมุ่งเน้นให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่างๆ ที่ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้สนใจสามารถใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดทั้ง 5 แห่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดที่สังกัด