SIIT คณะวิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์

SIIT ธรรมศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง | วิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตวิศวกร และนักเทคโนโลยี

Home / ข่าวการศึกษา / SIIT ธรรมศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง | วิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตวิศวกร และนักเทคโนโลยี

SIIT หรือ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีของน้อง ๆ ที่ใฝ่ฝันอยากจะเรียนทางด้านวิศวกรรม เพราะที่นี่ให้มากกว่าความรู้ด้านวิศวะ หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเก็ทว่า SIIT เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง แล้วมีอะไรที่แตกต่างจากคณะวิศวกรรมทั่วไป ลองไปไขข้อสงสัยกันได้เลย

SIIT ธรรมศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง ?

SIIT มุ่งเน้นผลิตวิศวกร และนักเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ SIIT เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตวิศวกรและนักเทคโนโลยีเพื่อรองรับงานด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

SIIT เรียนอะไรบ้าง

SIIT  เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ

1. กลุ่มวิศวกรรม มี 6 สาขาวิชา

– วิศวกรรมโยธา
– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร
– วิศวกรรมเคมี
– วิศวกรรมเครื่องกล
– วิศวกรรมอุตสาหการ
– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ

– เทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการบริหารจัดการเรื่อง Big Data และการเขียนโปรแกรม

4. กลุ่มการจัดการ มี 2 สาขา

– เทคโนโลยีการจัดการ
– การจัดการวิศวกรรม

SIIT ธรรมศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง
http://mapio.net

SIIT อีกหนึ่งทางเลือก ของคนที่ใฝ่ฝันอยากเรียนวิศวกรรม

เรียนแล้วนำไปใช้ได้จริง

การเรียนการสอนของที่นี่จะเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และยังให้ความรู้เรื่องการนำไปประยุกต์ใช้ ทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ได้จริง สำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

ความรู้แน่น

มีอาจารย์ที่มีคุณภาพ อาจารย์ทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก  และทางยังมีการส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความรู้ใหม่ ๆ และสามารถให้ความรู้แก่นักศึกษาในแง่มุมใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

มีห้องแล็บที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ครบครัน ทำให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ในการทดลองทำจริง ๆ จากอุปกรณที่มีอยู่ เหมือนเป็นแบบฝึกหัดการใช้ชีวิตในโลกแห่งความจริงในอนาคต ทำให้นักศึกษาสามารถนำประสบการณ์จริงที่ได้ตอนเรียน ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

ได้ภาษา

การเรียนการสอนของที่นี่จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เรียน การทำรายงาน พรีเซนต์ต่าง ๆ รวมถึงเพื่อนนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ นอกจากความรู้ทางด้านวิศวะกรรมแล้ว เรายังจะได้ฝึกสกิลการใช้ภาษาอังกฤษไปด้วย

ความเป็นนานาชาติที่แท้จริง

SIIT มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ในรูปแบบของนักเรียนแลกเปลี่ยน และความร่วมมืออื่น ๆ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้โลกกว้าง ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งเรื่องของมิตรภาพ และการทำกิจกรรมต่าง ๆ

มีทุนให้

ในแต่ละปีมีการให้ทุนกว่า 200 ทุน โดยมีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งทุนแบบเต็มจำนวน ครึ่งจำนวน และทุนบางส่วน โดยที่นักศึกษาสามารถขอรับทุนได้ตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษา หรือระหว่างที่ศึกษาอยู่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: siit.tu

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก: siittu, siit

บทความแนะนำ