กีฬา คณะน่าเรียน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จบแล้วทำงานอะไร วิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาศาสตร์การกีฬา เรียนจบไป ทำอะไรได้บ้าง ? เรียนไปเป็นครูพละ?

Home / ข่าวการศึกษา / วิทยาศาสตร์การกีฬา เรียนจบไป ทำอะไรได้บ้าง ? เรียนไปเป็นครูพละ?

หลายคนอาจจะอยากเรียน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า วิทย์กีฬา แต่ไม่รู้จบไปจะเป็นอะไรได้มากกว่าครูพละ จริง ๆ แล้วมีอาชีพที่หลากหลายและน่าสนใจกว่านั้น จะมีอะไรบ้างลองไปดูกันเลย

วิทยาศาสตร์การกีฬา เรียนจบไป ทำอะไรได้บ้าง ?

วิทยาศาสตร์การกีฬา เรียนอะไรบ้าง?

เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬาให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ชีวกลศาสตร์ โภชนาการ ศึกษาเกี่ยวกับระบบการทำงานของมนุษย์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

โค้ชฝึกสอนกีฬา

สำหรับใครที่มีความสามารถด้านกีฬาอยู่แ้ลวก็สามารถไปเป็นโค้ชฝึกสอนได้ เพราะได้เรียนทั้งศาสตร์ทางด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงกายวิภาคศาสตร์ และจิตวิทยา ทำให้สามารถกำหนดรูปแบบการฝึกซ้อมกีฬา จัดโปรแกรมการฝึกซ้อมได้อย่างเหมาะสม

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ทำงานตามทีมกีฬาต่าง ๆ ดูแลนักกีฬาทั้งด้านโภชนาการ เทคนิคกีฬา จิตวิทยา ตลอดจนการดูแลสุขภาพร่างกายนักกีฬาอย่างเป็นขั้นตอน

นักโภชนาการกีฬา

คอยให้ความรู้ จัดการในเรื่องโภชนาการให้กับนักกีฬา ดูแลเรื่องอาหารของนักกีฬาให้เหมาะสมในแต่ละช่วงของการฝึกซ้อมและแข่งขัน

วิทยาศาสตร์การกีฬา เรียนจบไป ทำอะไรได้บ้าง

นักเวชศาสตร์การกีฬา

ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กับนักกีฬา รักษาอาการบาดเจ็บ เพื่อช่วยเสริมสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาให้อยู่ในสภาวะสมบูรณ์พร้อมที่สุด ทำงานตามทีมกีฬา หรือโรงพยาบาล

เทรนเนอร์ฟิตเนส

ด้วยความสามารถทางด้านกีฬาและการได้รับความรู้ที่ถูกหลัก ผู้ที่จบคณะนี้สามารถไปทำงานเทรนเนอร์งานฟิตเนสตามฟิตเนส สปอร์ตคลับ สถานศึกษา องค์กรต่าง ๆ หรือเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวได้

นักจิตวิทยาการกีฬา

ช่วยฟื้นฟู เยียวยา ปลุกใจนักกีฬาทั้งก่อนแข่งขัน ระหว่างแข่งขัน ไปจนถึงหลังแข่งขัน โดยจะทำงานอยู่ตามทีมกีฬาต่าง ๆ

นักข่าวกีฬา

หากจบวิชาเฉพาะทางด้านการสื่อสารมวลชนทางกีฬา ก็สามารถเป็นนักข่าวสายกีฬาได้ โดยนำความรู้ด้านกีฬามาใช้ในการสื่อสารมวลชน

อาจารย์มหาวิทยาลัย

ผู้ที่เรียนจบคณะนี้สามารถเป็นอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้

นักกีฬา

มีนักกีฬาหลายคนเลือกที่จะเรียนคณะนี้ เพราะจะได้เรียนรู้หลักและเทคนิคที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของนักกีฬาทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ขอบคุณข้อมูลจาก: jobsdb

Written by: Typrn

บทความแนะนำ