SIIT ธรรมศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง

SIIT ธรรมศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง | วิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตวิศวกร และนักเทคโนโลยี

SIIT ธรรมศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง - SIIT หรือ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีของน้อง ๆ ที่ใฝ่ฝันอยากจะเรียนทางด้านวิศวกรรม เพราะที่นี่ให้มากกว่าความรู้ด้านวิศวะ

เปิดภาพ 10 หนุ่มหล่อ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) จากรั้ว มธ.

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ สังกัด ม.ธรรมศาสตร์ เปิดภาพ #วิศวะหล่อบอกต่อด้วย