กลิ่นทุเรียนเป็นเหตุ มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สั่งอพยพคนวุ่น

กลิ่นทุเรียนเป็นเหตุ มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สั่งอพยพคนวุ่น นึกว่าเป็นก๊าซอันตราย

กลิ่นทุเรียนเป็นเหตุ มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สั่งอพยพคนวุ่น เพราะคิดว่าเป็นกลิ่นก๊าซพิษจากวัตถุอันตราย หลังจากตรวจสอบแล้วก็กลับมาใช้ห้องสมุดเหมือนเดิม