8 ข้อคิดจาก ห้องเรียนเคมีดาว ประสบการณ์เรียนใหม่ๆ

วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิด เพราะวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต..