4 เทคนิค ออนไลน์-ออนไซต์

รวม 4 เทคนิค ออนไลน์-ออนไซต์ จากคลาสแอคทีฟเลิร์นนิ่ง

รวม 4 เทคนิค ออนไลน์-ออนไซต์ จากคลาสแอคทีฟเลิร์นนิ่ง ขับเคลื่อนการเรียนรู้นอกห้องเรียน กระตุ้นสัมพันธ์ นักเรียน – ครู แบบไม่น่าเบื่อ