มหาวทิยาลัยบริสตอล

ตีตั๋วเครื่องบินไปเรียนต่ออังกฤษกัน! แนะนำ 5 สถาบันการศึกษาน่าสนใจในอังกฤษ

มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้เน้นด้านงานวิจัย และได้รับการยกย่องจาก The Times ว่าเป็นมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร