สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดรับอาสาสมัคร เยาวชนไทย-อเมริกัน เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

เปิดรับสมัครคัดเลือก เยาวชนไทย-อเมริกัน ไปเป็นอาสาสมัครปฎิบัติงาน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง