ฟรัง นรีกุล

ไอดอลขวัญใจวัยรุ่น ฟรัง นรีกุล เป็นอาสาสมัครสอนหนังสือเด็ก ๆ ที่สาธารณรัฐเช็ก

ฟรัง นรีกุล เกตุประภากร กับบทบาทใหม่ของการเป็น อาสาสมัครในการสอนหนังสือเด็ก ๆ ที่สาธารณรัฐเช็ก โดยสาวฟรังได้เข้าร่วมกับองค์กร Aiesec

สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดรับอาสาสมัคร เยาวชนไทย-อเมริกัน เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

เปิดรับสมัครคัดเลือก เยาวชนไทย-อเมริกัน ไปเป็นอาสาสมัครปฎิบัติงาน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง