น่ายกย่อง ฟ้า-อิงฟ้า นักแสดงสาว กับผลการเรียนดี กีฬาเด่น ในรั้ว ม.หอการค้าไทย

อิงฟ้า นักแสดงสาวจากช่อง 7 กำลังศึกษาอยู่ในสาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นอกจากการเป็นนักแสดงแล้ว ยังเป็นนักศึกษาและนักกีฬาที่ดีอีกด้วย