7 ข้อควรรู้ก่อนสอบ HSK

7 ข้อควรรู้ก่อนสอบ HSK – การสอบวัดความรู้ภาษาจีน

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีน ก่อนจะไปสอบก็ควรศึกษา 7 ข้อควรรู้ก่อนสอบ HSK - การสอบวัดความรู้ภาษาจีน กันก่อนจะได้ไม่นก!

มาแล้ว! เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

สทศ. ประกาศรายละเอียดออกมาแล้ว สำหรับ เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญ

กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญ + รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ ปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัครสอบ การทดสอบ และการประกาศผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา มีรายละเอียดดังนี้ .. - กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญ