การสอบวัดระดับภาษาจีน ภาษาจีน สอบ HSK สอบวัดระดับภาษา เนื้อหาการสอบ

7 ข้อควรรู้ก่อนสอบ HSK – การสอบวัดความรู้ภาษาจีน

Home / ข่าวการศึกษา / 7 ข้อควรรู้ก่อนสอบ HSK – การสอบวัดความรู้ภาษาจีน

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีน โดยแบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1 – 6 ก่อนจะสอบควรศึกษา 7 ข้อควรรู้ก่อนสอบ HSK – การสอบวัดความรู้ภาษาจีน กันก่อนจะได้ไม่นก!

7 ข้อควรรู้ก่อนสอบ HSK – การสอบวัดความรู้ภาษาจีน

7 ข้อควรรู้ก่อนสอบ HSK

HSK คืออะไร ?

ย่อมาจากตัวสะกดเสียงพินอินของภาษาจีนว่า Hanyu Shuiping Kaoshi หมายถึง การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ การสอบนี้จัดขึ้นโดย The Office of Chinese Language Council International : HANBAN ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อสอบมีลักษณะเป็นสากล และเป็นที่ยอมรับในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งในภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา เนื่องจากสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านภาษาจีน หรือเป็นเกณฑ์ในการได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาภาษาจีนในการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ อีกด้วย

7 ข้อควรรู้ก่อนสอบ HSK

ประโยชน์ของการสอบ HSK

1. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 3

(เทียบเท่าขั้น A ของระดับพื้นฐาน และ ขั้น C ของระดับต้น/กลาง) สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีน ในคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์แผนตะวันตกได้ รวมถึงมีสิทธิ์ที่จะสอบ HSK สาขาธุรกิจ, HSK สาขาเลขานุการ และ HSK สาขาการท่องเที่ยว

2. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 6 ขึ้นไป

สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในคณะศิลปศาสตร์ คณะประวัติศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์แผนจีน

3. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 9 ขึ้นไป

สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีน ในระดับปริญญาโทได้

4. ผู้ที่ได้รับใบรับรองการสอบ HSK

ทั้งระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และสูงนั้น เวลาศึกษาต่อในประเทศจีน สามารถได้รับการยกเว้นเรียนวิชาภาษาจีนในระดับที่สอบผ่านได้ และยังสามารถใช้ใบรับรองนี้ รับรองมาตรฐานความรู้ภาษาจีน เวลา สมัครงานได้ทั่วโลก อีกด้วย

7 ข้อควรรู้ก่อนสอบ HSK

เป้าหมายแต่ละระดับ

1. HSK ระดับพื้นฐาน

เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง และที่เรียนภาษาจีนในระบบตั้งแต่ 100 ถึง 800 ชั่วโมง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อย 400 ถึง 3,000 คำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน

2. HSK ระดับต้น/กลาง

เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง และที่เรียนภาษาจีนในระบบตั้งแต่ 400 ถึง 2000 ชั่วโมง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อย 2,000 ถึง 5,000 คำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน

3. HSK ระดับสูง

เหมาะสำหรับผู้มีความรู้ภาษาจีนระดับสูง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อยตั้งแต่ 5,000 ถึง 8,000 คำศัพท์ และ หลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน

7 ข้อควรรู้ก่อนสอบ HSK

เนื้อหาในการสอบ

1. HSK (ระดับพื้นฐาน)

– ข้อสอบ : การฟัง, การอ่าน และหลักไวยากรณ์

– จำนวนข้อสอบ : 140 ข้อ

– เวลาทำข้อสอบ : ประมาณ 135 นาที

2. HSK (ระดับต้น/กลาง)

– ข้อสอบ : การฟัง, การอ่าน, หลักไวยากรณ์ และรวมทักษะ

– จำนวนข้อสอบ : 170 ข้อ

– เวลาทำข้อสอบ : ประมาณ 145 นาที

3. HSK (ระดับสูง)

– ข้อสอบ : การฟัง, การอ่าน และรวมทักษะ

– จำนวนข้อสอบ : 120 ข้อ

– เวลาทำข้อสอบ : ประมาณ 105 นาที

4. การเขียน

– จำนวนข้อสอบ : 1 (400 – 600 ตัวอักษร)

– เวลาทำข้อสอบ : 30 นาที

5. การพูด

– จำนวนข้อสอบ : 10 นาที โดยการอัดเสียง

– เวลาทำข้อสอบ : เตรียมตัว 10 นาที และสอบโดยการอัดเสียง 10 นาที

7 ข้อควรรู้ก่อนสอบ HSK

ค่าสมัครสอบข้อเขียนตามระดับ

– ระดับ 1 : 550 บาท

– ระดับ 2 : 750 บาท

– ระดับ 3 : 950 บาท

– ระดับ 4 : 1,250 บาท

– ระดับ 5 : 1,650 บาท

– ระดับ 6 : 2,050 บาท

การสมัครสอบ

สมัครโดยตรง : มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

ตั้งอยู่ที่ : โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เลขที่ 101 ซอยสาธร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : 0-2211-6699

โทรสาร : 0-2675-6174

สมัครโดยตรงผ่านเว็บไซต์ : chinesetest

ขั้นตอนการสมัครผ่านเว็บไซต์ : ขั้นตอนสมัคร

เอกสารที่ต้องใช้เวลาสมัคร : รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ และ สำเนาบัตรประชาชน

การประกาศผลสอบ

ผลสอบออกโดย สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban) หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบ และรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ตนเองไปทำการสอบได้

* ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี (นับจากวันที่สอบ)

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง