ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนรัฐบาลไต้หวัน หลักสูตรระยะสั้น เรียนต่อไต้หวัน

3 ทุนการศึกษา เรียนต่อไต้หวัน – ทุนรัฐบาลไต้หวัน ทุนเรียนภาษาจีน ทุน ICDF

Home / ข่าวการศึกษา / 3 ทุนการศึกษา เรียนต่อไต้หวัน – ทุนรัฐบาลไต้หวัน ทุนเรียนภาษาจีน ทุน ICDF

ข้อมูลเกี่ยวกับ ทุนการศึกษา เรียนต่อไต้หวัน น่าสนใจจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ที่แม้ในปีนี้จะปิดรับสมัครไปแล้ว แต่น้องๆ ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูล รายละเอียดต่างๆ สำหรับการสมัครในปีหน้าได้

3 ทุนการศึกษา เรียนต่อไต้หวัน

ทุนการศึกษาที่แนะนำประกอบด้วย 1. ทุนจากมลูนิธิเพื่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไต้หวัน (ICDF) 2. ทุนจากกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน (MOE) และ 3. ทุนจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเรียนภาษาจีน (HES)

รายละเอียดทุนต่างๆ มีดังนี้

ทุน ICDF

1. ทุนจากมลูนิธิเพื่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไต้หวัน (ICDF)

  • เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม ของทุกปี
  • ศึกษารายละเอียดของทุนได้ที่ drive.google.com
  • เว็ปไซต์สำหรับสมัครทุน www.icdf.org.tw
  • หลักสูตรที่สามารถสมัครเรียนได้ โปรดตรวจสอบที่ drive.google.com

ทุนรัฐบาลไต้หวัน (MOE)

2. ทุนจากกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน (MOE)

  • เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม ของทุกปี
  • ศึกษารายละเอียดของทุนได้ที่ drive.google.com (มีโบร์ชัวร์ฉบับภาษาไทย)
  • หลักสูตรที่ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรี/ โท/ เอก : drive.google.com

ทุนเรียนภาษาจีน HES

3. ทุนจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเรียนภาษาจีน (HES)

  • เปิดรับสมัครทุกปี ในช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม
  • สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 1 กันยายน ปีที่สมัคร- 31 สิงหาคมปีถัดไป
  • ศึกษารายละเอียดของทุนได้ที่ drive.google.com (มีโบร์ชัวร์ฉบับภาษาไทย)

หมายเหตุ **

ทุนเรียนภาษา HES จะเป็นทุนที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นจำนวนเงิน 25,000 NTD. ต่อเดือน สำหรับค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ผู้เรียนต้องบริหารจัดการเอง

– หากไม่มีพื้นฐานภาษาจีน สามารถสมัครขอทุนได้สูงสุด 6 เดือน และต้องส่งผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 550 ขึ้นไป หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบเท่า

เอกสารในการสมัคร

ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2562

ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ประจำปี 2562

ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ประจำปี 2562

ที่มา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

บทความแนะนำ