ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนเรียนต่อ เรียนต่อต่างประเทศ

ทุนรัฐบาลเรียนต่อต่างประเทศ มีประเทศไหนที่ให้ทุนบ้าง?

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนรัฐบาลเรียนต่อต่างประเทศ มีประเทศไหนที่ให้ทุนบ้าง?

สำหรับใครที่อยากไปเรียนต่างประเทศ แล้วต้องการตัวช่วยด้านการเงิน ทุนรัฐบาลก็เป็นตัวเลือกที่ดี ที่จะช่วยให้การไปเรียนต่างประเทศง่ายขึ้น ถึงแม้ว่าขั้นตอนการขอทุนอาจจะยุ่งยาก ต้องใช้คะแนนสอบที่ค่อนข้างสูง แต่ก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้ม และถ้าอยากได้ ทุนรัฐบาลเรียนต่อต่างประเทศ มีประเทศไหนที่ให้ทุนบ้าง?

ทุนรัฐบาลเรียนต่อต่างประเทศ มีประเทศไหนที่ให้ทุนบ้าง?

และใครที่ยังเลือกไม่ได้ว่าจะไปเรียนต่อที่ประเทศไหนดี เราก็มีรายชื่อประเทศที่ให้ทุนรัฐบาลกับนักศึกษาต่างชาติมาฝากกัน จะได้รู้ว่ามีประเทศไหนที่ให้ทุนบ้าง และนำไปตัดสินใจเลือกว่าจะขอทุนไปเรียนที่ไหนดี

สหรัฐอเมริกา

ทุน Fulbright เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาต่างชาติจำนวน 155 ประเทศทั่วโลกที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท และเอก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทุนนี้จะสนับสนุนค่าเรียน, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าครองชีพ และประกันสุขภาพ ทุนนี้เปิดรับสมัครทุกปี โดยให้ปีละประมาณ 1,800 ทุน

สหราชอาณาจักร

ทุน British Chevening เป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทเป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาทั่วโลก โดยจะให้เงินสนับสนุนค่าเรียน, ค่าครองชีพ, ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด และเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ทุนนี้มีให้ประมาณ 1,500 ทุน สำหรับทุกประเทศทั่วโลก

เนเธอร์แลนด์

1. ทุน Orange Knowledge Programme เป็นทุนเรียนต่างประเทศระยะสั้น (2 – 12 เดือน) และทุนเรียนปริญญาโท (1-2 ปี) ทุนนี้จะให้เงินสนับสนุนการมาเรียนต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เช่น ค่าเรียน, ค่าวีซ่า, ค่าประกัน ฯลฯ

2. ทุน Holland Scholarships เป็นทุนจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ เป็นทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรี-โท สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป (EU) ทุนนี้จะให้การสนันนุนเงินจำนวน 5,000 ยูโร

เบลเยียม

1. ทุน Master Mind Scholarships เป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ให้กับนักศึกษาทั้วโลกจำนวน 45 ทุน โดยผู้ที่ได้ทุนจะได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด 8,000 ยูโรต่อปี

2. ทุน VLIR-UOS Scholarship Program เป็นทุนเรียนต่อในระดับปริญญาโท ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาจำนวน 31 ประเทศในเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา ทุนนี้จะครอบคลุมค่าเรียน ค่าหอพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เยอรมัน

ทุน DAAD Scholarships เป็นทุนเรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่ให้กับนักศึกษาที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา ในทวีปเอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา หมู่เกาะแปซิฟิก และยุโรปตะวันออก และทุนที่ให้นั้นจะมีทั้งแบบทุนเต็มจำนวน และทุนสนับสนุนบางส่วน

สวีเดน

ทุน Swedish Institute Study Scholarships เป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งมาจากประเทศที่กำลังพัฒนา โดยทุนนี้จะสนับสนุนเงินค่าเรียน, ค่าครองชีพ และค่าประกัน โดยทุนที่ให้ทั้งหมดมีประมาณ 335 ทุน

เดนมาร์ก

ทุน Danish Government Scholarships เป็นทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยในเดนมาร์ก จากกระทรวงศึกษาธิการเดนมาร์ก สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป (EU) ทุนนี้จะมีทั้งแบบที่จ่ายค่าเรียนให้ทั้งหมด และจ่ายค่าเรียนให้บางส่วน

อิตาลี

ทุน Italian Government Scholarships เป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท และเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยทุนที่ให้เป็นทุนระยะสั้นที่ให้เงินสนับสนุ้น 3 หรือ 9 เดือนเท่านั้น

ฝรั่งเศส

ทุน Eiffel Excellence Scholarships เป็นเรียนต่อระดับปริญญาโท และเอก จากกระทรวงต่างประเทศของฝรั่งเศส สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้ที่ได้รับทุนนี้จะได้เงินสนับสนุนเป็นเบี้ยเลี้ยงรายเดือน, ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าประกันสุขภาพ แต่จะไม่ครอบคลุมไปถึงค่าเรียน

ออสเตรเลีย

1. ทุน Australian Awards Scholarships เป็นทุนเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งปริญญาตรี โท และเอก ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย โดยทุนนี้จะให้กับนักศึกษาที่มาจากประเทศในทวีปเอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา และหมู่เกาะแปซิฟิก ทุนที่ให้จะครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด, ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, ค่าครองชีพ, ค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ

2. ทุน Endeavour Postgraduate Awards เป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่จะมาเรียนต่อในระดับปริญญาโท และเอก ทุนนี้จะให้ค่าเรียน, เบี้ยเลี้ยงรายเดือน และค่าประกันสุขภาพ

3. ทุน Australia International Postgraduate Research Scholarships เป็นทุนวิจัยอีกทุนหนึ่งที่ให้นักศึกษาต่างชาติ ที่จะมาเรียนต่อในระดับปริญญาโท (เป็นระยะเวลา 2 ปี) และเอก (เป็นระยะเวลา 3 ปี) ทุนนี้จะสนับสนุนเงินค่าเรียน และค่าประกันสุขภาพ โดยทุนวิจัยนี้จะให้ประมาณ 330 ทุนต่อปี

นิวซีแลนด์

ทุน New Zealand International Tertiary Scholarships เป็นทุนเรียนระดับปริญญาโท และเอก สำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในทวีปเอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา หมู่เกาะแปซิฟิก และหมู่เกาะแคริบเบียน โดยสาขาวิชาที่เลือกเรียนต้องสามารถนำกลับไปพัฒนาประเทศบ้านเกิดได้ ทุนนี้จะให้ค่าเรียน, ค่าครองชีพ และค่าประกันสุขภาพ

ญี่ปุ่น

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาต่างชาติได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น มีทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยทุนที่ให้จะสนับสนุนเงินค่าเรียน และค่าครองชีพให้กับผู้ได้ทุน

จีน

ทุนรัฐบาลจีนเป็นทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ตามข้อตกลง MOUs ของรัฐบาลจีน กับสถาบัน และมหาวิทยาลัยจากนานาชาติ โดยทุนที่ให้จะมีทั้งทุนเต็มจำนวน และทุนที่ให้เงินสนับนุนบางส่วน

ไต้หวัน

ทุนรัฐบาลไต้หวันเป็นทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก เป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยในไต้หวัน ซึ่งทุนจะครอบคลุมค่าเรียน และค่าเบี้ยเลี้ยงยังชีพ

ตุรกี

ทุนรัฐบาลตุรกีเป็นทุนเรียนปริญญาโท และเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติทั่วโลก ที่ต้องการมาเรียนที่ตุรกี โดยทุนที่ให้จะครอบคลุมค่าเรียน, ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน, คอร์สเรียนภาษาตุรกี 1 ปี, หอพัก, ค่าตั๋วไป-กลับ และประกันสุขภาพ

เกาหลี

ทุนรัฐบาลเกาหลีเป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาต่างชาติไปเรียนที่ประเทศเกาหลี ในสถาบันชั้นนำต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเกาหลีกับนานาชาติ โดยทุนที่ให้จะครอบคลุมค่าเรียน, คำเดินทาง, ประกันสุขภาพ ฯลฯ

ที่มา : www.scholars4dev.com

บทความแนะนำ