ทุนการศึกษา ทุนเรียนต่อ ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร เรียนต่อต่างประเทศ

ทุนเรียน ป.ตรี เต็มจำนวนที่ University of Westminster ลอนดอน ปี 2019

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนเรียน ป.ตรี เต็มจำนวนที่ University of Westminster ลอนดอน ปี 2019

ใครที่สนใจอยากไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ เรามีทุน VICE-CHANCELLOR SCHOLARSHIP ซึ่งเป็น ทุนเรียน ป.ตรี เต็มจำนวนที่ University of Westminster ซึ่งตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน เมืองหลวงประเทศอังกฤษ มาฝากกัน

ทุนเรียน ป.ตรี เต็มจำนวนที่ University of Westminster

University of Westminster เป็นมหาวิทยาลัยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1894 และมีจุดเด่นอยู่สาขาวิชาด้าน Media Studies, Business และ Art & Design ส่วนใครที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ แล้วกลัวว่าไปแล้วจะเจอแต่คนอังกฤษ ที่นี่ก็ยังมีสัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติอีกประมาณ 1 ใน 4 ของนักศึกษาทั้งหมด คงไม่เข้าไปเป็นเด็กต่างชาติคนเดียวเหงาๆ แน่นอนค่ะ

รายละเอียดทุน

ทุนนี้เป็นทุนเรียนระดับปริญญาตรี เป็นทุนเต็ม ให้ทั้งค่าเรียน ที่พัก ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ และตั๋วเครื่องบิน และทุนนี้จะให้สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนเต็มเวลา (เพราะระบบการเรียนจะมีทั้งแบบ Full time และ Part time) ผู้ที่ได้ทุนปี 2019 จะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2019

คุณสมบัติผู้รับทุน

1. ต้องเป็นพลเมืองจากประเทศในกลุ่มกำลังพัฒนา ซึ่งไทยก็อยู่ในเงื่อนไขนั้น

2. มีผลสอบวัดระภาษาอังกฤษ คะแนน IELTS ทั้งหมดต้องได้ 6.0 ขึ้นไป และคะแนนแยกในแต่ละทักษะห้ามต่ำกว่า 5.5

เอกสารที่ต้องใช้

1. จดหมาย หรืออีเมลตอบรับเข้าเรียนจากทางมหาวิทยาลัย

2. สำเนาแสดงเกรดเฉลี่ยรวม (transcript)

3. สำเนาจดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย)

วิธีการสมัคร

การสมัครทุนของที่นี่จะต้องสมัครเรียนเต็มเวลาปกติก่อน หลังจากได้เอกสารยืนยันการสมัครเรียนจากทางมหาวิทยาลัยแล้ว จึงจะไปสมัครขอทุนได้ จากนั้นผู้ที่สมัครจะต้องไปดาวน์โหลด ใบสมัคร ขอทุน แล้วกรอกข้อมูลรายละเอียดให้เรียบร้อย พร้อมนำส่งใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ไปที่

Scholarships Office
University of Westminster
Cavendish House
101 New Cavendish Street
London
W1W 6XH

** ต้องส่งไปที่ออฟฟิศทำการของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่รับเอกสารใบสมัครผ่านอีเมล และแฟกซ์

วันปิดรับสมัคร

31 พฤษภาคม 2019

**อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.westminster.ac.uk

บทความแนะนำ