ทุนการศึกษา สหรัฐอเมริกา เรียนต่อต่างประเทศ

ทุน Fulbright 2020 ทุนเรียนต่อ ป.โท ที่สหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครถึง เม.ย. 2019

Home / ข่าวการศึกษา / ทุน Fulbright 2020 ทุนเรียนต่อ ป.โท ที่สหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครถึง เม.ย. 2019

ใครที่มีความฝัน อยากไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เราก็มีทุนมาฝากกัน โดยทุนนี้มีชื่อว่า ทุน Fulbright เป็นทุนการศึกษาที่ส่งนักศึกษาไทยไปเรียนต่อระดับปริญญาโท และเอก ในปี 2020 และทุนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะทุกคน สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2019 นี้เท่านั้น!!

ทุน Fulbright 2020 ทุนเรียนต่อ ป.โท ที่สหรัฐอเมริกา

ทุนนี้เป็นทุนการศึกษาจาก มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Thailand – US Educational Foundation: TUSEF) หรือ มูลนิธิฟุลไบรท์ นั่นเอง และเพื่อสานต่อภารกิจสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับอเมริกา ผ่านโครงการเรียนแลกเปลี่ยน โดยการให้ทุนฟุลไบรท์ กับนักศึกษาไทยไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา และการสอบชิงทุนการศึกษาฟุลไบรท์ เพื่อไปเรียนในปี 2020 ก็ได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว

รายระเอียดของการให้ทุน

ทุนที่ให้จะมีทั้งหมด 7 ทุนด้วยกัน ผู้ที่ได้ทุนสามารถเลือกเรียนสาขาใดก็ได้ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติการทางคลีนิก โดย 4 ทุนแรกจะแบ่งให้กับนักศึกษาที่อยู่ตามภาคต่างๆ ของไทย ภาคละ 1 คน ซึ่งแบ่งออกเป็นภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอีก 3 ทุนที่เหลือจะคัดเลือกจากทุกภาคของไทย และสิทธิประโยชน์ที่ผู้ข้อทุนจะได้รับก็คือ

  • ทุนการศึกษาสูงสุด 2 ปี โดยไม่มีข้อผูกมัด ในปีแรก 35,500 ดอลลาร์สหรัฐ และปีที่สอง 17,500 ดอลลาร์สหรัฐ
  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ

คุณสมบัติของผู้รับทุน

1. ถือสัญชาติไทย

2. กำลังจะจบ หรือจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับรองรับจาก สกอ.

3. ผู้ที่สมัคร ป.โท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยรวมในระดับ ป.ตรี ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ส่วนผู้ที่สมัคร ป.เอก จะต้องมีเกรดเฉลี่ยรวมในระดับ ป.โท 3.50 ขึ้นไป

4. สำหรับผู้ที่จะสมัคร ป.โทจะต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 80 คะแนนขึ้นไป และสำหรับผู้ที่จะสมัครปริญญาเอกต้องได้ 100 คะแนนขึ้นไป อีกทั้งคะแนนที่ใช้ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

5. ไม่เคยได้รับทุนฟุลไบรท์มาก่อน

6. ผู้สมัครต้องอยู่ในประเทศไทยจนกว่าจะเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ เพื่อจะได้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมมูลที่ทางนิธิกำหนดไว้ได้

7. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ที่อเมริกา

** รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สามารถตรวจสอบได้ ที่นี่

เอกสารที่ต้องใช้

1. ใบสมัครที่กรอกทางออนไลน์

2. สำเนาแสดงผลการเรียน (transcripts)

3. ผลสอบ TOEFL iBT

4. เรซูเม่ (มีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ)

5. จดหมายแนะนำตัว 2 ฉบับ

วิธีการสมัคร

ต้องไปกรอกใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ application.fulbrightthai.org และส่งตัวเอกสารทั้งหมด 3 ชุดไปที่มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ตามที่อยู่ดังนี้

Thailand-United States Educational Foundation
(TUSEF/Fulbright Thailand)
Thai Wah Tower 1, 3rd Floor
21/5 South Sathorn Rd.,
Thungmahamek, Sathorn,
Bangkok 10120 Thailand
(2020 TGS Application)

จะมาส่งด้วยตนเอง หรือจะส่งไปรษณีย์มาก็ได้ แต่เอกสารจะต้องถึงมูลนิธิก่อนวันที่ 22 เมษายน 2019 เวลา 16.30 น. การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อผู้สมัครสมัครทางออนไลน์ และส่งเอกสารมาถึงที่มูลนิธิแล้ว

วันเวลาเปิดรับสมัคร

7 มกราคม 2019 – 22 เมษายน 2019

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fulbrightthai.org

บทความแนะนำ