ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนเรียนต่อ อาเซียน อินโดนีเซีย เรียนต่อต่างประเทศ

ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย ให้ทุนเรียน ป.ตรี และ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2019

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย ให้ทุนเรียน ป.ตรี และ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2019

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศขนาดใหญ่ ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศนี้อาจจะเป็นประเทศที่หลายๆ คนมองข้ามไป แต่ถ้าใครที่ชอบด้านการทูต การติดต่อระหว่างประเทศ หรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ชุมชนพื้นเมือง ชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ก็ลองไปเรียนที่อินโดนีเซียได้นะ และวันนี้เราก็มี ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย มาฝากกัน

ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2019

ทุนนี้เป็นทุนที่มีชื่อว่า The Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Scholarship เป็นทุนที่จัดสรรโดยรัฐบาลของอินโดนีเซีย โดยจะให้ทุนกับนักศึกษาที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในเงื่อนไขนั้น ถ้าใครที่สนใจก็สามารถสมัครได้ ทุนที่ให้เป็นทุนระดับอุดมศึกษาคือ ปริญญาตรี และปริญญาโท

รายละเอียดการให้ทุน

ทุนที่ให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศอินโดนีเซีย และมีสาขาหลักให้เลือกเรียนทั้งหมด 5 สาขาได้แก่

1. สาขามนุษยศาสตร์

2. สาขาวิศวกรรมศาสตร์

3. สาขาวิทยาศาสตร์

4. สาขาสังคมวิทยา

5. สาขาการศึกษา

ระยะเวลาเรียน

  • ปริญญาตรี ใช้เวลาเรียนสูงสุด 48 เดือน (8 ภาคการศึกษา)
  • ปริญญาโท ใช้เวลาเรียนสูงสุด 24 เดือน (4 ภาคการศึกษา)

ทุนที่ให้จะมีทั้งค่าเรียน ค่าใช้จ่ายเพื่อดำรงชีพ 2,550,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย ต่อเดือน (ประมาณ 5,685 บาท) ค่าประกันสุขภาพสูงสุด 200,000 เปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 445 บาท) และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (economy class) 

คุณสมบัติของผู้รับทุน

1. มีอายุไม่เกิน 35 ปี

2. ต้องมีผลสอบ TOEFL 500 คะแนนเป็นต้นไป

เอกสารที่ใช้

1. หน้าที่บอกข้อมูล และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

2. เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา และใบเกรดเฉลี่ยรวมฉบับภาษาอังกฤษ (transcripts)

3. ใบแสดงผลทดสอบ TOEFL (ต้องมีอายุของผลการสอบไม่เกิน 2 ปี)

4. จดหมายแนะนำจากสถาบันการศึกษา

5. จดหมายแนะนำจากสถานทูตอินโดนีเซีย

**เอกสารรับรองต่างๆ ให้สแกนส่งสมัครผ่านช่องทางออนไลน์

วิธีสมัคร

ส่งเอกสารต่างๆ และกรอกใบสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ได้เว็บไซต์ของ ทุน KNB

สมัครได้ถึงเมื่อไหร่?

ใครที่สนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2562

**สามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.knb.ristekdikti.go.id

บทความแนะนำ