ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ทุนเรียนต่อ ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อต่างประเทศ

ทุนญี่ปุ่นศึกษาประจำปี 2019 มาแล้ว !! ใครสนใจรีบสมัครด่วน

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนญี่ปุ่นศึกษาประจำปี 2019 มาแล้ว !! ใครสนใจรีบสมัครด่วน

ทุนญี่ปุ่นศึกษาเป็นทุนที่ให้โดยรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งทุนนี้เป็นทุนไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่ชั้นปี 2 และ 3 ระยะเวลาเปิดรับสมัครทุนนี้ค่อนข้างสั้น ถ้าใครสนใจรีบสมัครก่อน 22 มกราคมนะ

ทุนญี่ปุ่นศึกษาประจำปี 2019 มาแล้ว !!

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภท ทุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students) เป็นทุนไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นฟรี 1 ปี สำหรับเด็กมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่เอกญี่ปุ่น โครงการทุนญี่ปุ่นศึกษามีไว้เพื่อให้นักศึกษาได้ไปศึกษาภาษา และวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น

ขอบเขตการให้ทุน

ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับผลประโยชน์ดังนี้

  • ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
  • ได้ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 117,000 เยนต่อเดือน ( ประมาณ 34,507 บาท)
  • ได้ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปุ่น

และมหาวิทยาลัยที่สามารถเลือกเรียนได้จะมีทั้งหมด 73 แห่งด้วยกัน เช่น Hokkaido University, Kyoto University, Tokyo University of Foreign Studies ฯลฯ

*สามารถไปดูมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมอยู่ในการได้ทุนที่ http://www.mext.go.jp

คุณสมบัติของผู้รับทุน

1. เป็นนักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 หรือ 3

2. มีอายุ 18 -30 ปี ( นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายน 2019)

3. มีเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00

วิธีการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ

จากนั้นก็กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย แล้วนำใบสมัคร และเอกสารต่างๆ ที่กำหนดไว้ในรายระเอียดของการขอทุนไปส่งที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ในวันที่ 21 – 22  มกราคม 2019 หรือจะส่งเอกสารมาทางทางไปรษณีย์ก็ได้ หากไม่สะดวกเดินทางไปส่งด้วยตัวเอง แต่เอกสารนั้นจะต้องถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2019

จำนวนทุนที่ให้

10 ทุน

ระยะเวลาเปิดรับสมัครทุน

เดือนธันวาคม 2018 – 22 มกราคม 2019

** หลังจากที่ยื่นเอกสารสมัครทุนไปแล้ว ก็จะต้องผ่านการสอบข้อเขียนวิชาภาษาญี่ปุ่น ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 และถ้าสอบข้อเขียนผ่าน ก็ต้องไปสอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาญี่ปุ่นอีกครั้ง ก่อนจะรู้ผลว่าได้ทุนหรือไม่

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
โทร. 02-207-8504, 02-696-3004 ต่อ 658
E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp

อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.th.emb-japan.go.jp

บทความแนะนำ