ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนรัฐบาลประจำปี 2562 วิทยาลัยประเทศจีน เรียนต่อต่างประเทศ

ทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2562 มาแล้ว! เปิดรับสมัครทั้ง ป. ตรี – โท – เอก

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2562 มาแล้ว! เปิดรับสมัครทั้ง ป. ตรี – โท – เอก

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเส้นทางสายไหม โดยทุนนี้จะให้เฉพาะคนที่อยู่ในประเทศตามเส้นทางสายไหม และแน่นอนว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย ซึ่งผู้ที่ได้ทุนจะได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Tianjin ประเทศจีน

ทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2562 มาแล้ว!

มหาวิทยาลัย Tianjin ตั้งอยู่ที่เมืองเทียนจิน และที่นี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศจีน อีกทั้งยังมีชื่อเสียงทางด้านการวิจัย และวิศวะกรรม ซึ่งที่นี่มีเปิดสอนทั้งระดับปริญาตรี, โท และเอก ซึ่งในขอบเขตของทุนก็เปิดรับสมัครนักศึกษาในทุกระดับโดยแบ่งออกได้เป็น

 • หลักสูตรปริญญาตรี (เรียนเป็นภาษาจีน) มีให้เลือกทั้งหมด 20 สาขาวิชา เช่น วิศวะเครื่องกล, วิศวะเคมี, สถาปัตยกรรม, กฎหมาย ฯลฯ
 • หลักสูตรปริญญาโท (เรียนเป็นภาษาจีน) 
 • หลักสูตรปริญญาโท (เรียนเป็นภาษาอังกฤษ) มีให้เลือกทั้งหมด 19 สาขาวิชา เช่น เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
 • หลักสูตรปริญญาเอก 

ในทุกหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาจีน นักศึกษาจะต้องไปเรียนภาษาจีนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาก่อนเป็นระยะเวลา 1 ปี

Tianjin University

ทุนที่ให้

 • ค่าเรียนทั้งหมด
 • มีที่พักภายในมหาวิทยาลัยให้
 • ประกันสุขภาพแบบครบวงจร
 • ค่าครองชีพรายเดือน : นักศึกษา ป. ตรี ประมาณ  11,800 บาท, นักศึกษา ป. โท ประมาณ 14,000 บาท, นักศึกษา ป. เอก ประมาณ 16,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นพลเมืองของประเทศที่อยู่แถบเส้นทางสายไหม ซึ่งไทยก็อยู่ในขอบเขตประเทศตามเส้นทางสายไหมเช่นเดียวกัน และสำหรับผู้อย่าตรวจสอบรายชื่อประเทศที่มีสิทธิ์สมัครทุน สามารถเช็คได้ ที่นี่

2. เกณฑ์อายุของผู้ที่สมัคร

 •  ป. ตรี ต้องมีอายุต่ำกว่า 25 ปี
 •  ป. โท ต้องมีอายุต่ำกว่า 35 ปี
 •  ป. เอก ต้องมีอายุต่ำกว่า 40 ปี

3. ผู้ที่สมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษจะต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังฤษ TOEFL 550 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS ต้องได้ 6.0 ขึ้นไป

4. ผู้ที่สมัครหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาจีนจะต้องมีผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 4 สำหรับผู้ที่จะเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมาศาสตร์ ส่วนคนที่จะสมัครเข้าเรียนคณะศิลปศาสตร์ คณะโซนสายศิลป์จะต้องผ่าน HSK 5

Tianjin University

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

20 พฤศจิกายน 2561 – 10 มีนาคม 2562 (ยกเว้นวันหยุดฤดูหนาว 2 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2562 หากใครที่ส่งใบสมัครมาช่วงนี้จะได้รับการตรวจสอบภายหลังจากที่วันหยุดจบลง)

เอกสารที่ใช้

1. แบบฟอร์มขอทุน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ของทุนรัฐบาลจีน

2.  ใบประกาศนียบัตรทางวิชาการ

3. แผนการศึกษา หรือข้อเสนอแนะด้านการวิจัย

4. จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ

5. สำเนาหนังสือเดินทาง

6. สำเนาแบบฟอร์มการตรวจร่างกายของชาวต่างชาติ

7. ผลการทดสอบทางภาษา

8. วิดีโอแนะนำตัวเอง ความยาว 5 นาทีเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ (บันทึกไว้ใน USB)

วิธีการสมัคร

 • ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่มหาวิทยาลัย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tianjin University

ที่มา : scholarship , tju

ภาพ : Tianjin University

บทความแนะนำ