ทุนการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ เรียนต่อต่างประเทศ

รวมทุนการศึกษาต่อ ประเทศสิงคโปร์ ประจำปี 2018

Home / ข่าวการศึกษา / รวมทุนการศึกษาต่อ ประเทศสิงคโปร์ ประจำปี 2018

หากใครต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ แต่เป็นคนคิดถึงบ้าน ไม่อยากจากประเทศไทยไปไกล ประเทศสิงคโปร์ ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีคุณภาพของศึกษาที่ดี มีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย และยังอยู่ใกล้กับประเทศไทยอีกด้วย จะบินไป-กลับบ่อยๆ ก็ไม่เป็นไร

รวมทุนการศึกษา ป.ตรี ประเทศสิงคโปร์

วันนี้แคมปัส-สตาร์ รวบรวมทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ ณ ประเทศสิงคโปร์ มาให้กับผู้ที่สนใจด้วยค่ะ ไปดูกันเลย

SRMC Shine Scholarship

ทุนการศึกษา

ทุนเต็มจำนวน : ทุนค่าธรรมเนียมหลักสูตรเต็มจำนวนสูงสุด 5 ทุน มูลค่าสูงสุด 22,000 SGD/ปี (ประมาณ 530,900 บาท)

ทุนบางส่วน : ทุนค่าธรรมเนียมหลักสูตรบางส่วนสูงสุด 22 ทุน มูลค่าสูงสุด 10,000 SGD/ปี (ประมาณ 241,000 บาท)

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

หลักสูตรปรับพื้นฐาน, ประกาศนียบัตร, ปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาดังต่อไปนี้

 • Diploma in Music
 • Advanced Diploma in Music
 • Foundation Degree in Music
 • BMus (Hons) Music Performance – Level 6
 • BMus (Hons) Music Performance & Recording
 • BA (Hons) Music Management
 • Graduate Diploma in Performance Artist

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษาต่างชาติ (ไม่จำกัดสัญชาติ)
 2. ผ่านคะแนนแอดมิชชันขั้นต่ำของสิงคโปร์
 3. มีผลสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษา IELTS หรือ GCE ระดับ O หรือ N หรือ SRMC’s English Placement Test หรือ TOEFL

วิธีการสมัคร

สมัครทางออนไลน์และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ทุนเต็มจำนวน : ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2018

ทุนบางส่วน : ตั้งแต่วันนี้ถึง 13 สิงหาคม 2018

ขอบคุณข้อมูลจาก wegointer.com

ทุนการศึกษาจาก Singapore University of Technology and Design

ทุนการศึกษา

 • ค่าเล่าเรียนตามระยะเวลาของหลักสูตรที่ลงเรียน (สูงสุดไม่เกิน 4 ปี)
 • สำหรับผู้ที่เรียนในสาขา Architecture and Sustainable Design (ASD) จะได้รับทุนเพิ่มเติมตามปีการศึกษาของหลักสูตรที่แตกต่างจากสาขาอื่น
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษารายปี

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรีในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เปิดรับผู้สมัครไม่จำกัดสัญชาติ
 2. เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนใน SUTD เป็นปีแรก
 3. สอบผ่าน Singapore-Cambridge GCE ในระดับ A หรือ NUS High School Diploma, IB Diploma หรือประกาศนียบัตรชั้นสูงรับรองวุฒิการศึกษา 12 ปี
 4. มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร
 5. มีทักษะความเป็นผู้นำ
 6. มีความคิดสร้างสรรค์
 7. มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเช่น IELTS, TOEFL, SAT

วิธีการสมัคร

สมัครทางออนไลน์และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 มีนาคม 2018

ขอบคุณข้อมูลจาก wegointer.com

ทุนการศึกษาจาก Nanyang Technological University

ทุนการศึกษา

 • ทุนการศึกษาครอบคลุมตลอดช่วงเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด
 • ค่าเดินทางมูลค่า 3,000 SGD (ประมาณ 72,000 บาท) โดยมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) อย่างน้อย 1 ภาคเรียนเท่ากับ 4.5 หรือ 5.0 ขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องไม่มีพันธะกับทุนอื่นๆ นอกจากทุนนี้

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี ในสาขามนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษาต่างชาติ (ไม่จำกัดสัญชาติ)
 2. เป็นผู้สมัครที่สมัครรับทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีในสาขาที่กำหนดแบบเต็มเวลา
 3. มีหลักฐานคะแนนทดสอบ Singapore-Cambridge GCE ในระดับ A ขึ้นไป หรือ NUS High School Diploma, IB Diploma หรือประกาศนียบัตรชั้นสูงรับรองวุฒิการศึกษา 12 ปี
 4. มีผลการเรียนดี
 5. มีทักษะความเป็นผู้นำ

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

 • ภาพขนาดพาสสปอร์ต (ไฟล์ดิจิทัล) สำหรับอัพโหลดลงในใบสมัครออนไลน์
 • ผลคะแนนทดสอบเพื่อวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 • แบบประเมินจากครูที่โรงเรียน โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับผู้สมัคร (แบบประเมินจะส่งให้ผู้สมัครทางอีเมลล์หลังจากที่สมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว และผู้สมัครต้องส่งเอกสารการประเมินกลับไปภายใน 7 วัน)

วิธีการสมัคร

สมัครทางออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 มีนาคม 2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ admissions.ntu.edu.sg

ขอบคุณข้อมูลจาก wegointer.com

บทความแนะนำ