ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ

รวมทุนการศึกษา ที่ผู้รับทุนสามารถเลือกมหาวิทยาลัยเองได้

Home / ข่าวการศึกษา / รวมทุนการศึกษา ที่ผู้รับทุนสามารถเลือกมหาวิทยาลัยเองได้

การเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนต้องการ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยให้ ผู้เรียนมีความสุข มีแรงบัลดาลใจในการเรียนมากขึ้น แคมปัส-สตาร์ รวมทุนการศึกษาที่ผู้รับทุนสามารถเลือกมหาวิยาลัยและประเทศที่ต้องการศึกษาเองได้ มีทุนอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

รวมทุนการศึกษา ที่เลือกมหาวิทยาลัยเองได้

ทุนการศึกษา เลือกศึกษาที่ประเทศใดก็ได้

1. Rotary Foundation Global Scholarship Grants

ทุนการศึกษาจากมูลนิธิโรตารี่ มอบทุนการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือทุนวิจัยสำหรับ 1-4 ปีการศึกษา งบประมาณขั้นต่ำสำหรับทุนการศึกษา 30,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 950,000 บาท) โดยสนับสนุนค่า หนังสือเดินทาง/วีซ่า การฉีดวัคซีน ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเล่าเรียน ห้องพัก ฯลฯ โดยส่วนมากทุนการศึกษาจะมอบให้ประเทศที่มีมูลนิธิโรตารี่ ตั้งอยู่หรือมีสาขาอยู่

2. OFID Scholarship Award

OFID (กองทุน OPEC เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ) มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน แก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยให้ทุนระดับปริญญาโท ศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองทั่วโลก ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,500,000 บาท) และครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเบี้ยประกันรายเดือน ค่าที่พัก ค่าประกันหนังสือ ทุนการย้ายถิ่นฐานและค่าเดินทาง

เปิดรับสมัคร ช่วงต้นปี 2561

3. Aga Khan Foundation International Scholarship Program

มูลนิธิ Aga Khan มอบทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาที่โดดเด่นจากประเทศกำลังพัฒนา มูลนิธิฯ จะช่วยเหลือเฉพาะค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพเท่านั้น โดยทั่วไปนักศึกษาสามารถเลือกมหาวิทยาลัยได้ ยกเว้น มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เยอรมนี สวีเดน ออสเตรีย เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ อิตาลี นอร์เวย์ และไอร์แลนด์

ปิดรับสมัคร ช่วงมีนาคมของทุกปี

ทุนการศึกษา ที่เลือกศึกษาได้หลายประเทศ

1. Joint Japan World Bank Scholarships

Japan World Bank (JJ / WBGSP) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทกับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา ในมหาวิทยาลัยที่ต้องการและเป็นพันธมิตรทั่วโลก ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าจ้างรายเดือน ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ค่าประกันสุขภาพและค่าเดินทาง

เปิดรับสมัคร ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561

2. ADB Japan Scholarship Program

โครงการทุนการศึกษา Asian Development Bank-Japan (ADB-JSP) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสให้กับพลเมืองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในประเทศสมาชิกของ ADB (ธนาคารพัฒนาเอเชีย) สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการพัฒนาอื่นๆ สถาบันในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค โดยให้ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยงหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน การประกันสุขภาพและค่าเดินทาง

3. Wells Mountain Foundation Scholarships for Developing Countries

มูลนิธิ Wells Mountain เป็นมูลนิธิสาธารณกุศลใน Bristol, Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาแก่บุคคลในประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่ยากจน ซึ่งสามารถเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยประเทศบ้านเกิดหรือในประเทศกำลังพัฒนา ทุนการศึกษามูลค่าโดยเฉลี่ยคือ 1400 เหรียญ (ประมาณ 45,000 บาท)

ปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2561

ทุนการศึกษา เลือกศึกษาในประเทศของตนเอง

1. Edinburgh Global Distance Learning Scholarships

มหาวิทยาลัย Edinburgh มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อศึกษาหลักสูตรปริญญาโททางไกลจากมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน มีระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

ปิดรับสมัคร 1 มิถุนายน 2561

2. Commonwealth Distance Learning Scholarships

คณะกรรมการทุนการศึกษาคอมมอนเวลธ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาทางไกลในระดับปริญญาโท แก่ประชาชนในประเทศกำลังพัฒนา

เปิดรับสมัคร  ช่วงเดือนมีนาคม 2561

3. University of the People Tuition Free Degrees

University of the People (UoPeople) เป็นสถาบันการศึกษาทางออนไลน์แห่งแรกของโลก ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองด้านการศึกษาของโลก UoPeople มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตร MBA

ปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2561

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก scholars4dev.com, pinterest.com

บทความแนะนำ