ทุนการศึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ เนเธอร์แลนด์ เรียนต่อต่างประเทศ เศรษฐศาสตร์

ทุนการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประจำปี 2018 สำหรับนักศึกษาเรียนดี

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประจำปี 2018 สำหรับนักศึกษาเรียนดี

มหาวิทยาลัย Erasmus University Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ มอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจากสถาบันเศรษฐศาสตร์ในประเทศ ที่ไม่ใช่เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ประจำปีการศึกษา 2018 – 2019 เข้าศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่สถาบัน Erasmus School of Economics ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติที่มีส่วนช่วยให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในประเด็นทางเศรษฐกิจในอนาคต รวมถึงมีเป้าหมายที่จะหาคำตอบสำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและกลุ่มทางธุรกิจบริษัทในปัจจุบัน

มาแล้ว! โอกาส สำหรับนักศึกษาเรียนดี

ทุนการศึกษา

 • ทุนไม่ระบุจำนวน
 • รางวัลสูงสุดของทุนการศึกษานี้คือการยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับปี 2018 – 2019 ผู้สมัครที่ได้รับทุนจะไม่ได้รับเงินโดยตรง

ระดับ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

ระดับปริญญาตรี

 • สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • ปริญญาตรี BSc² เศรษฐมิติ / เศรษฐศาสตร์

ระดับปริญญาโท

 • สาขาการบัญชี
 • สาขาการตรวจสอบและควบคุม
 • สาขาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตและการจัดการวิทยาศาสตร์
 • สาขาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตและธุรกิจ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักเรียนจากประเทศที่ไม่ใช่ ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สามารถสมัครได้
 2. ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปที่กำหนดไว้กฎกองทุนของ Profiling แห่ง EUR
 3. ต้องลงทะเบียนไม่ช้ากว่าวันที่ 1 กันยายนของปีการศึกษาที่ต้องการเข้ารับทุนและ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับที่พักอาศัย
 4. ต้องได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในหลักสูตรที่กำหนด
 5. ต้องได้รับผลการเรียนดีเยี่ยมในระหว่างการศึกษาก่อนหน้าโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 8.5 (หรือเทียบเท่า) ในระดับคะแนน 1-10
 6. มีวุฒิการศึกษาก่อนหน้า
 7. ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018
 8. ต้องเข้าร่วมการทดสอบทางคณิตศาสตร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 หรือมีนาคม 2018 (เฉพาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี)
 9. ต้องแสดงให้เห็นว่า เหตุใดการได้รับทุนนี้ถึงจะทำให้คุณมีโอกาสได้ศึกษาต่อที่สถาบันเศรษฐศาสตร์ของ Erasmus
 10. ให้ข้อมูลทางการเงินโดยละเอียด (รวมถึงหลักฐานการเงินจากธนาคาร) เพื่อพิสูจน์ความต้องการการช่วยเหลือค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพและประกันสุขภาพ
 11. ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2018
 12. ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ใบสมัครควรเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครที่ E-mail : ese-scholarship@ese.eur.nl พร้อมแนบเอกสารต่อไปนี้

 • หลักฐานแสดงตัวตน
 • เอกสารทางการเงิน
 • ใบรับรองผลการเรียนที่ได้รับการรับรอง
 • เอกสารเกรดเฉลี่ยผลการศึกษาก่อนหน้า

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2018

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก wegointer.comeur.nl

บทความแนะนำ