ทุนการศึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ

ด่วน รวมทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคมนี้

Home / ข่าวการศึกษา / ด่วน รวมทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคมนี้

ด่วน! สำหรับน้องๆ ที่กำลังมองหาทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งในแถบยุโรปและอเมริกา แคมปัส-สตาร์ รวบรวมทุนการศึกษา ที่กำลังจะหมดเขตในช่วงเดือนมกราคมนี้มาให้ เพื่อให้น้องๆ ที่สนใจไม่พลาดโอกาสดีๆ ค่ะ

รีบสมัคร! ก่อนหมดเขต มกราคมนี้

ทุนการศึกษา Decor Matters Scholarship

 • หมดเขต : 2 มกราคม 2018
 • ทุนการศึกษามูลค่า : 500 เหรียญ (ประมาณ 16,000 บาท)
 • ทุนการศึกษาเปิดให้นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาหรือเรียนแบบไม่เต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองในช่วงปีการศึกษา 2017-2018
 • ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • ต้องเขียนเรียงความส่ง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา MARVELOPTICS Scholarship

 • หมดเขต : 5 มกราคม 2018
 • ทุนการศึกษามูลค่า : 1,500 เหรียญ (ประมาณ 49,000 บาท)
 • ทุนการศึกษาเปิดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในหลักสูตร 4 ปี ที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
 • ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • ต้องเขียนเรียงความหรือทำวิดีโอส่ง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา Matinée Multilingual Annual College Scholarship

 • หมดเขต : 5 มกราคม 2018
 • ทุนการศึกษามูลค่า : 1,000 เหรียญ (ประมาณ 32,700 บาท)
 • ทุนการศึกษาเปิดให้นักเรียนที่ลงเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือสหราชอาณาจักร
 • ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • ต้องเขียนเรียงความส่ง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา Satellite internet scholarship

 • หมดเขต : 7 มกราคม 2018
 • ทุนการศึกษามูลค่า : 500 เหรียญ (ประมาณ 16,000 บาท)
 • ทุนการศึกษาเปิดให้นักศึกษาใหม่และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
 • ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • ต้องเขียนเรียงความส่ง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา Jonestshirts scholarship

 • หมดเขต : 8 มกราคม 2018
 • ทุนการศึกษามูลค่า : 1,000 เหรียญ (ประมาณ 32,700 บาท)
 • ทุนการศึกษาเปิดให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
 • ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • ต้องเขียนเรียงความส่ง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา Urban Taylor Scholarship

 • หมดเขต : 8 มกราคม 2018
 • ทุนการศึกษามูลค่า : 1,000 เหรียญ (ประมาณ 32,700 บาท)
 • ทุนการศึกษาเปิดให้นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนหรือวางแผนที่จะเข้าเรียนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทปีในภาคฤดูใบไม้ผลิ
 • ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • ต้องเขียนเรียงความส่ง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา Injury Scholarship

 • หมดเขต : 15 มกราคม 2018
 • ทุนการศึกษามูลค่า : 1,000 เหรียญ (ประมาณ 32,700 บาท)
 • ทุนการศึกษาเปิดให้นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยชุมชนหรือมหาวิทยาลัย
 • ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • ต้องเขียนเรียงความส่ง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา Moving Scholarship

 • หมดเขต : 15 มกราคม 2018
 • ทุนการศึกษามูลค่า : 500 เหรียญ (ประมาณ 16,000 บาท)
 • ทุนการศึกษาเปิดให้นักศึกษาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่จะเข้าเรียนในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2018
 • ความต้องการ GPA : 2.5
 • ต้องเขียนเรียงความส่ง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา Youth Leadership Conferences

 • หมดเขต : 15 มกราคม 2018
 • ทุนการศึกษามูลค่า : สูงสุด 2,000 เหรียญ (ประมาณ 65,000 บาท)
 • เปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่เกรด 9 – 12
 • ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • ต้องเขียนเรียงความส่ง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา Primestyle.com $500 Scholarship

 • หมดเขต : 15 มกราคม 2018
 • ทุนการศึกษามูลค่า : 500 เหรียญ (ประมาณ 16,000 บาท)
 • ทุนการศึกษาเปิดให้แก่ผู้อยู่อาศัยตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและนักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนที่ถูกต้องให้เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาหลักสูตรเต็มเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • ต้องเขียนเรียงความส่ง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา Studentcam

 • หมดเขต : 18 มกราคม 2018
 • ทุนการศึกษามูลค่า : สูงสุด 5,000 เหรียญ (ประมาณ 163,000 บาท)
 • การแข่งขันเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับเกรด 6-12
 • ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • ต้องเขียนเรียงความหรือทำวิดีโอส่ง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา Connecther

 • หมดเขต : 20 มกราคม 2018
 • ทุนการศึกษามูลค่า : สูงสุด 5,000 เหรียญ (ประมาณ 163,000 บาท)
 • ทุนการศึกษาเปิดรับนักศึกษาระดับเกรด 8 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี
 • ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • ต้องทำภาพยนตร์สั้นส่ง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา THE MELDON LAW COLLEGE SCHOLARSHIP

 • หมดเขต : 20 มกราคม 2018
 • ทุนการศึกษามูลค่า : 1,000 เหรียญ (ประมาณ 32,700 บาท)
 • ทุนการศึกษาเปิดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ ในภาคฤดูใบไม้ร่วงปี 2018
 • ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • ต้องเขียนเรียงความส่ง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา Technology Addiction Awareness Scholarship

 • หมดเขต : 30 มกราคม 2018
 • ทุนการศึกษามูลค่า : 1,000 เหรียญ (ประมาณ 32,700 บาท)
 • ทุนการศึกษาเปิดให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาวิทยาลัยในปัจจุบัน
 • ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • ต้องเขียนเรียงความส่ง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา Impact Sign’s Annual $1,000 Scholarship

 • หมดเขต : 31 มกราคม 2018
 • ทุนการศึกษามูลค่า : 1,000 เหรียญ (ประมาณ 32,700 บาท)
 • ทุนการศึกษาเปิดให้นักศึกษาที่ลงเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ 2018
 • ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • ต้องทำการออกแบบสิ่งที่มหาวิทยาลัยกำหนดส่ง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา HELPING PETS” $500 COLLEGE SCHOLARSHIP

 • หมดเขต : 31 มกราคม 2018
 • ทุนการศึกษามูลค่า : 500 เหรียญ (ประมาณ 16,000 บาท)
 • ทุนการศึกษาเปิดให้นักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในปี 2018 และต้องการมีส่วนร่วมในองค์กรพิทักษ์และพัฒนาชีวิตสัตว์
 • ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • ต้องเขียนเรียงความส่ง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา The Fountain Essay Contest 2017

 • หมดเขต : 31 มกราคม 2018
 • ทุนการศึกษามูลค่า : สูงถึง 1,000 เหรียญ (ประมาณ 16,000 บาท)
 • ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุหรือเงื่อนไขในการเข้าร่วม
 • ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • ต้องเขียนเรียงความส่ง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก wegointer.com, pinterest.com

บทความแนะนำ