ทุนการศึกษา ประเทศอังกฤษ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่ออังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชฟฟีลด์ ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษา ป.ตรี ด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2018

Home / ข่าวการศึกษา / มหาวิทยาลัยเชฟฟีลด์ ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษา ป.ตรี ด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2018

University of Sheffield ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษานานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2018 ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรเดือนกันยายนปี 2018 โดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการที่เป็นเลิศให้ได้รับการต่อยอดด้านศักยภาพ

ทุนการศึกษานานาชาติด้านวิทยาศาสตร์

University of Sheffield เป็นที่รู้จักในและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติในด้านการสอนและการวิจัยที่มีคุณภาพสูง รวมถึงประสบการณ์ที่โดดเด่นจากมุมมองที่นักเรียนได้นำเสนอ

ประเภททุนการศึกษา

 • ทุนไม่ระบุจำนวน
 • ทุนการศึกษามูลค่า 2,500 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 108,700 บาท)

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้

 • สัตว์และวิทยาศาสตร์พืช
 • ภาควิชาชีวการแพทย์
 • ภาควิชาเคมี
 • สถาบันวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 • ภาควิชาชีววิทยาระดับโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ภาควิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
 • ภาควิชาจิตวิทยา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเรียนทุนการศึกษานี้ได้
 2. ผู้สมัครจะต้องเริ่มศึกษาปริญญาตรีหรืออนุปริญญาในเดือนกันยายนปี 2018 ในสาขาที่กำหนดไว้
 3. ทุนการศึกษาจะได้รับโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมีการสมัครในปีแรกหรือปีต่อๆ ไป
 4. การจะได้รับทุนการศึกษาในปปีถัดไปจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางผลการเรียนและหน่วยกิตที่ได้รับในปีการศึกษาก่อนหน้า
 5. ทุนการศึกษาจะใช้รูปแบบการลดค่าเล่าเรียนเท่านั้น
 6. ทุนการศึกษาไม่สามารถรับร่วมกับทุนการศึกษาอื่นๆ ได้ ยกเว้น เงินกู้ยืมซึ่งจะต้องชำระคืนให้เต็มจำนวน
 7. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนเต็มเวลาและนอกเวลาเท่านั้น นักศึกษาที่เรียนออนไลน์หรือผ่านการเรียนทางไกลไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
 8. นักเรียนอาจต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับสากลเช่น IELTS

วิธีการสมัคร

การสมัครทั้งหมดต้องทำผ่านระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ UCAS

เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มกราคม 2018

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : sheffield.ac.uk

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก wegointer.com

บทความแนะนำ