ทุนการศึกษา ประเทศเยอรมนี เรียนต่อต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยชตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมนี มอบทุนการศึกษา ให้นักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2018

Home / ข่าวการศึกษา / มหาวิทยาลัยชตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมนี มอบทุนการศึกษา ให้นักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2018

มหาวิทยาลัยชตุทท์การ์ท หรือ University of Stuttgart ตั้งอยู่ในเมืองชตุทท์การ์ท (Stuttgart) ทางใต้ของประเทศเยอรมนี โดยได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1829 เปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด 10 คณะด้วยกัน และยังเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเยอรมนี (TU9) ทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยี ที่ได้มีการเรียนการสอนแบบเน้นให้ผ้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้จริง เมื่อเรียนจบออกไปแล้ว

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยชตุทท์การ์ท

ซึ่งหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดก็คือ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เครื่องกล เครื่องกลไฟฟ้า และภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงทางด้านวิศกรรมยานยนต์ชั้นสูง อุตสาหกรรมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และระบบวิศวกรรมอัตโนมัติ รวมถึงกระบวนการวิศวกรรมอวกาศ อีกด้วย

 University of Stuttgart

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย Stuttgart ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติด้วย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2018

ประเภทของทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาภาคฤดูร้อน ปี 2018 

 • มีทั้งหมดจำนวน 181 ทุนการศึกษา โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ของทุกปี

ทุนการศึกษามูลค่า 300 ยูโรต่อเดือน 

 • สำหรับทุนการศึกษามูลค่า 300 ยูโรต่อเดือน หรือประมาณ 11,500 บาทต่อเดือน ทุนการศึกษาครึ่งหนึ่งจะมาจากผู้สนับสนุนและอีกครึ่งหนึ่งจะมาจากกระทรวงศึกษาธิการและการวิจัยของรัฐบาลกลาง

ระดับการศึกษาที่เปิดรับ

 • เปิดรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญาโท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรทุนการศึกษานี้ได้
 2. ใบสมัครจะถูกส่งไปพร้อมกับใบสมัครเข้าเรียนในสาขาหลักที่กำหนด ในกรณีของสาขารองและวิชาเสริมไม่รวมอยู่ในทุนกาศึกษานี้
 3. นักศึกษาภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของ B.Sc. , B.A.โปรดตรวจสอบสถานะสำหรับการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโทและโปรดดูรายละเอียดข้อยกเว้นให้ชัดเจน
 4. โปรดตรวจสอบอย่างละเอียดว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับการสมัครที่เลือกเอาไว้หรือไม่ คุณสามารถประเมินโอกาสได้ในแอปพลิเคชันจากคะแนนที่ระบุไว้ในตารางได้
 5. ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ด้วย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัคร (ถ้าใช้ภาษาเยอรมัน กรุณาใช้ข้อมูลนี้เพื่อสมัครเท่านั้น : คลิกที่นี่)
 2. กรุณากรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์เท่านั้น เนื่องจากข้อกำหนดทางเทคนิคโปรดใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ในการทำเอกสารข้อมูล
 3. เขียนเล่าประวัติส่วนตัวแบบย่อ (ใช้แบบฟอร์มที่ทางมหาวิทยาลัยให้เท่านั้น : คลิกที่นี่)
 4. ในการเซ็นเอกสารสำเนาถูกต้อง ให้ใช้ปากกาสีดำเท่านั้น

น้องสามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : คลิกที่นี่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ

ภาพจาก : http://hallr.com, www.archdaily.com