ทุนการศึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ ออสเตรีย เรียนต่อต่างประเทศ

รัฐบาลออสเตรีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Home / ข่าวการศึกษา / รัฐบาลออสเตรีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

สาธารณรัฐออสเตรีย มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์เทคนิค, เวชศาสตร์มนุษย์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาศาสตร์การเกษตร, สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์และศิลปะ ประจำปี 2018 โดยมีหน่วยงาน OeAD เป็นหน่วยงานด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และด้านการวิจัยระหว่างประเทศของออสเตรีย ซึ่งดูแลในส่วนของทุนการศึกษานี้

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 มีนาคม 2018

ทุนการศึกษา

 • ทุนไม่ระบุจำนวน
 • เงินสนับสนุนรายเดือน 1,050 ยูโร/เดือน (ประมาณ 40,000 บาท)
 • การประกันสุขภาพ สำหรับผู้ถือวีซ่า OeAD จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพที่ได้รับการยอมรับจากทางการออสเตรียในช่วงที่พำนักอยู่ในออสเตรีย OeAD สามารถช่วยในการออกประกันดังกล่าวได้ ค่าใช้จ่ายรายเดือนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (เฉลี่ยอยู่ที่ 55 – 200 ยูโร (ประมาณ 2,000 – 7,600 บาท) ขึ้นอยู่กับอายุ ประเภททุนการศึกษา และสถานะสุขภาพ) ค่าใช้จ่ายสำหรับการประกันจะรวมอยู่ในทุนการศึกษาที่ได้รับ
 • ที่พัก สำหรับนักเรียน OeAD สามารถจองที่พัก (หอพักหรืออพาร์ทเมนต์) กับ OeAD Housing Office โดยจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 220 – 470 ยูโร (ประมาณ 8,500 – 18,000 บาท) ขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายของห้องพักที่ผู้เช่าเลือก ผู้ได้รับทุนต้องจ่ายเงิน 18 ยูโร / เดือน (ประมาณ 700 บาท) ให้แก่ OeAD Housing Office เพื่อจัดหาที่พัก ส่วนค่าที่พักรายเดือนจะรวมอยู่ในทุนการศึกษาที่ได้รับ
 • ค่าเดินทาง สำหรับผู้สมัครจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือสมาชิกของ EFTA, EEA หรือ OECD จะได้รับเงินค่าเดินทางที่ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทาง

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์ทางเทคนิค, เวชศาสตร์มนุษย์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาศาสตร์การเกษตร, สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์และศิลปะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักเรียนต่างชาติ (ยกเว้นออสเตรีย) สามารถสมัครได้
 2. ทายาทของแรงงานบังคับ (ไม่จำกัดประเทศต้นทาง) หรือคนที่มาจากประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนจากระบบนาซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการรับจ้างคนงานที่ถูกบังคับ สามารถสมัครได้
 3. นักศึกษาที่ถือสัญชาติออสเตรีย หรือเรียนในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หลักสูตรภาคฤดูร้อน, หลักสูตรภาษา, การฝึกงานทางคลินิกหรือการฝึกงาน ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนนี้
 4. ผู้สมัครต้องไม่ติดการศึกษา ติดตามการวิจัย หรือทำงานด้านวิชาการในออสเตรียในช่วง 6 เดือนก่อนที่จะได้รับทุนการศึกษา

ช่วงอายุที่กำหนด

 • นักศึกษาปริญญาเอก อายุ 40 ปี (เกิดหลังวันที่ 1 มีนาคม 1978)
 • นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ อายุ 35 ปี (เกิดหลังวันที่ 1 มีนาคม 1983)
 • ผู้สมัครควรมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีและควรส่งใบสมัครด้วยฉบับภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัคร

กรอกใบสมัครออนไลน์ “สมัครทุนการศึกษาของมูลนิธิทุนการศึกษาแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย” ที่เว็บไซต์ scholarships.at พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

 •  CV และแผนโครงการอธิบายแผนงานและการเตรียมความพร้อมสำหรับการวิจัยที่ประเทศออสเตรีย
 • จดหมายแนะนำจากอาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวน 2 ฉบับ ที่ส่วนต้นของจดหมายต้องลงวันที่ ลายเซ็นของบุคคลที่แนะนำผู้สมัคร ตราประทับของมหาวิทยาลัยหรือแผนกและจะต้องมีอายุไม่เกินหกเดือนในขณะสมัคร ไม่สามารถออกหนังสือแนะนำตัวและยืนยันการรับรองได้โดยบุคคลเดียวกัน
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงชื่อและภาพของผู้สมัครมาพร้อมกัน
 • ใบรับรองวุฒิการศึกษาและหลักฐานการลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยนอกประเทศออสเตรีย
 • ใบรับรองจากมหาวิทยาลัยที่คุณจบมาว่าคุณเคยเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันในระดับที่สำเร็จการศึกษา
 • สำหรับทายาทของแรงงานที่ถูกบังคับโปรดแนบหมายเลขประมวลผลหรือสำเนาหนังสือข้อมูลหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ oead.at

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก pinterest.com, www.wegointer.com

บทความแนะนำ