ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนเรียนต่อ เรียนต่อไต้หวัน

ทุนจากกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน ปี 2019 เปิดรับสมัครแล้ว!!

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนจากกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน ปี 2019 เปิดรับสมัครแล้ว!!

ทุนรัฐบาลสำหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ที่ไต้หวันมาแล้ว! หลังจากที่รัฐบาลไต้หวันเตรียมประกาศให้ทุนไว้เมื่อปลายปี 2018 และในเดือนกุมภาพันธ์ทุนรัฐบาลไต้หวันก็มาจริงๆ ตามสัญญาแล้วนะ ดังนั้นใครที่สนใจอยากไปเรียนต่ออย่าลืมไปสมัครกันนะ

ทุนจากกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน ปี 2019

ทุน 2019 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students เป็นทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของไต้หวัน ทุนนี้เกิดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน กับนานาชาติ จึงได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักเรียน นักศึกษาต่างชาติที่มีความโดดเด่นให้ไปเรียนที่ไต้หวัน ได้ทำความรู้จัก ทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่ไต้หวัน

รายละเอียดทุน

ทุนที่ให้จะมีทั้งหมด 17 ทุน มีให้เลือกทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยผู้ที่ได้ทุนจะได้รับ

ค่าเรียน เทอมละ 4,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD)

เงินสนับสนุนรายเดือน

  • ปริญญาตรี 15,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) หรือประมาณ 16,000 บาทไทย
  • ปริญญาโท และเอก 20,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) หรือประมาณ 21,000 บาทไทย

ระยะเวลาการให้ทุนของแต่ละระดับก็จะต่างกัน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาโท 2 ปี ระดับปริญญาเอก 4 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย

2. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

3. จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายเป็นต้นไป

4. ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยในไต้หวันไปแล้ว

5. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษานี้มาก่อน ภายในเวลา 5 ปีก่อนหน้า

6. ไม่ได้รับทุนการศึกษาไต้หวันประเภทอื่นๆ

เอกสารที่ต้องใช้

1. ใบสมัคร

2. สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาเอกสารรองรับการศึกษาขั้นสูงสุด และเอกสารแสดงผลการเรียน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน)

4. สำเนาหลักฐานการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ที่ไต้หวัน

5. ผลสอบวัดระดับภาษา

  • หลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาจีนจะต้องใช้คะแนน Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) ระดับ 4 ขึ้นไป ไม่รับพิจารณาคะแนน HSK
  • หลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษจะต้องใช้คะแนน TOEFL 550 (CBT 213 or IBT 79), IELTS 6.0, หรือTOEIC 750 ขึ้นไป

6. จดหมายแนะนำจากอาจารย์จำนวน 2 ฉบับ

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่สำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเปตามที่อยู่นี้

Educational Division
Taipei Economic and Cultural Office in Thailand
20th Fl., Empire Tower, 1 South Sathorn Road, Bangkok 10120

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2019

**อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.roc-taiwan.org

บทความแนะนำ