ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนรัฐบาลประจำปี 2562 ทุนเรียนต่อ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อไต้หวัน

ใครอยากได้ ทุนรัฐบาลไต้หวัน เตรียมตัวให้พร้อมต้นปี 2019 มาแน่ !

Home / ข่าวการศึกษา / ใครอยากได้ ทุนรัฐบาลไต้หวัน เตรียมตัวให้พร้อมต้นปี 2019 มาแน่ !

หลังจากที่ประเทศไทยได้พัฒนานโยบายต่างๆ จนเป็นคำเก๋ๆ ติดปากว่า Thailand 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาประเทศ และเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ ด้วยการพัฒนาบุคลากร จึงได้มีโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างไทย-ไต้หวัน ในช่วงต้นปี 2019 ที่จะถึงนี้

ใครอยากได้ทุนรัฐบาลไต้หวัน ต้นปี 2019 เตรียมตัวให้พร้อม!

ในปี 2019 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เตรียมส่งชื่อนักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่ไต้หวัน ด้วยการให้ทุนจาก กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน กระทรวงเทคโนโลยี และทุนการศึกษา ICDF ซึ่งทุนที่จะให้ในปีหน้าจะเป็นทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมรถยนต์ สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ การเกษตรแปรรูป การท่องเที่ยวมูลค่าสูง อาหาร เครื่องจักรและหุ่นยนต์ เศรษฐกิจดิจิทัล ไบโอเคมี พาสปอร์ตการรักษา การบินและโลจิสติกส์

ขอบเขตการให้ทุน

ทุนทั้ง 3 ประเภทจาก 3 หน่วยงานเป็นทุนเต็มจำนวนที่ช่วยสนับสนุนค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายรายเดือนอีกประมาณ 12,000 ถึง 30,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) ซึ่งแต่ละทุนนั้นจะมีเงื่อนไขการให้ทุนที่แตกต่างกัน

ทุนของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน

จะเปิดรับสมัครประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2019 โดยทุนนี้จะช่วยสนับสนุนค่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษา

  • ปริญญาตรี 15,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) หรือประมาณ 16,000 บาทไทย
  • ปริญญาโท 20,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) หรือประมาณ 21,000 บาทไทย
  • ปริญญาเอก 20,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) หรือประมาณ 21,000 บาทไทย

โดยทุนนี้จะเป็นทุนที่ให้กับบุคคลทั่วไปที่อยากไปเรียนต่อที่ประเทศไต้หวัน คาดว่าทุนนี้จะให้ประมาณ 15 ทุน และระยะเวลาการทุนในระดับ ปริญญาตรีจะให้ทุนเป็นระยะเวลาสูงสุด 4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 4 ปี

ทุนของกระทรวงเทคโนโลยี

จะเปิดรับสมัครประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2019 โดยทุนนี้จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษาเดือนละ 30,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) หรือประมาณ 32,000 บาทไทย

โดยทุนนี้จะเป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก คาดว่าทุนนี้จะให้ประมาณ 2 ทุน และระยะเวลาการทุนจะอยู่ที่ 2 – 3 ปี

ทุนการศึกษา ICDF

ทุน ICDF กองทุนความร่วมมือและพัฒนานานาชาติ (International Cooperation and Development Fund) จะเปิดรับสมัครประมาณเดือนมกราคา – มีนาคม 2019 โดยทุนนี้จะช่วยสนับสนุนตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับชั้นประหยัด ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกัน ค่าหนังสือ และค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษา

  • ปริญญาตรี 12,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) หรือประมาณ 12,800 บาทไทย
  • ปริญญาโท 15,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) หรือประมาณ 16,000 บาทไทย
  • ปริญญาเอก 17,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) หรือประมาณ 18,000 บาทไทย

โดยทุนนี้จะเป็นทุนที่ให้กับนักศึกษา ที่จะไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งจะเป็นการไปเรียนในหลักสูตรอินเตอร์ ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ คาดว่าทุนนี้จะให้ประมาณ 5 ทุน และระยะเวลาการทุนในระดับปริญญาตรีจะให้ทุนเป็นระยะเวลาสูงสุด 4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 4 ปี

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

บทความแนะนำ