ทุนการศึกษา ทุนเรียนต่อ ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อต่างประเทศ

เปิดแล้ว! ทุนเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น รีบสมัครด่วนหมดเขต 15 ธ.ค. 61

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดแล้ว! ทุนเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น รีบสมัครด่วนหมดเขต 15 ธ.ค. 61

ใครที่อยากไปเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น แล้วสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ทัน หรือไม่ได้มีฐานภาษาญี่ปุ่นที่แข็งแรงมาก เรามีทุน Rotary Yoneyama Scholarship มาแชร์กัน

เปิดแล้ว! ทุนเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

ทุน  Rotary Yoneyama Scholarship เป็นทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่จะมาเรียน หรือทำวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตอนนี้ทุนการศึกษาของปี 2019 ก็เปิดรับสมัครแล้ว ซึ่งผู้ที่ขอทุนนี้จะสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ 2 รอบ คือ เดือนเมษายน และเดือนกันยายน/ตุลาคม 2019

– ถ้าต้องการจะลงทะเบียนเรียนช่วงฤดูใบไม้ผลิ (เมษายน) จะต้องส่งหนังสือรับรองมาก่อนสิ้นเดือนมกราคม 2019

– ถ้าต้องการจะลงทะเบียนเรียนช่วงฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน/ตุลาคม) จะต้องส่งหนังสือรับรองมาก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน 2019

เรียนต่อ ญี่ปุ่น

ขอบเขตการให้ทุน

โดยทุนนี้จะให้สำหรับคนที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัย ที่ญี่ปุ่นในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาใดก็ได้ โดยทุนนี้ จะเป็นเพียงแค่ทุนที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนเท่านั้น โดยแต่ละระดับก็จะได้เงินสนับสนุนไม่เท่ากัน

  • ปริญญาตรี  100,000 เยน ต่อเดือน (ประมาณ 29,000 บาท)
  • ปริญญาโท  140,000 เยน ต่อเดือน (ประมาณ 40,000 บาท)
  • ปริญญาเอก  140,000 เยน ต่อเดือน (ประมาณ 40,000 บาท)

นอกจากนี้ จะสามารถขอเบิกค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินที่นั่งมายังประเทศญี่ปุ่นได้ แต่จะเบิกได้หลังจากที่บินมาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว ซึ่งตั๋วเครื่องบินที่สามารถนำขอขอเงินคืน จะต้องเป็นตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน

1. เป็นชาวต่างชาติ และไม่มีบ้านอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
2. สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ 4 ขึ้นไป
3. ผู้ที่รับทุนจะต้องเกิดหลังจาก 1 เมษายน 1979 เป็นต้นไป (มีอายุไม่เกิน 40 ปี)
4. ผู้ที่รับทุนจะต้องไม่เคยรับทุน Yoneyama มาก่อน

เรียนต่อ ญี่ปุ่น

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัครทุน พร้อมติดรูปถ่าย
2. เอกสารสมัครเรียนมหาวิทยาลัยที่เลือกจะมาเรียน
3. แผนวิจัย (สำหรับ ป.โท-เอก)
4. เรียงความในหัวข้อ วัตถุประสงค์ในการมาเรียนที่ญี่ปุ่น
5. จดหมายแนะนำตัว
6. สำเนาเอกสารใบรับรองต่างๆ

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่อีเมล apply@rotary-yoneyama.or.jp

ระยะเวลาการเปิดรับสมคร

ตอนนี้ – 15 ธันวาคม 2018

*อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ rotary-yoneyama

บทความแนะนำ