Passage to ASEAN (P2A) ASEAN Journey คณะน่าเรียน วิชาวิถีอาเซียน เรียนไป เดินทางไป

วิชาวิถีอาเซียน ม.รังสิต เรียนไป เดินทางไป – Passage to ASEAN (P2A) ASEAN Journey

Home / ข่าวการศึกษา / วิชาวิถีอาเซียน ม.รังสิต เรียนไป เดินทางไป – Passage to ASEAN (P2A) ASEAN Journey

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดลงทะเบียนวิชา RSU 242 วิถีอาเซียน 2 และ RSU 103 การเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียน ในโครงการ Passage to ASEAN (P2A) ASEAN Journey หรือ วิชาวิถีอาเซียน ม.รังสิต เรียนไป เดินทางไป – Passage to ASEAN (P2A) ASEAN Journey นั่นเองค่ะ

วิชาวิถีอาเซียน ม.รังสิต เรียนไป เดินทางไป

เรียนไป เดินทางไปกับ ม.รังสิต - ประเทศอาเซียน

ลงทะเบียนวันที่เท่าไหร่ ?

ตั้งแต่วันนี้ – 3 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น!

เส้นทางในการไปเรียนมีประเทศไหนบ้าง ?

เส้นทางที่ 1

– ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์

เส้นทางที่ 2

– ฟิลิปปินส์ (เมืองมะนิลา และเกาะมินดาเนา)

เส้นทางที่ 3

อินโดนีเซีย (เมืองจาร์กาต้า และยอคยาการ์ต้า)

เส้นทางที่ 4

กัมพูชา เวียดนาม (เมืองพนมเปญ และนครโฮจิมินห์)

เส้นทางที่ 5

– เวียดนาม (เมืองฮานอย และดานัง)

เส้นทางที่ 6

– เวียดนาม (ดานัง และนครโฮจิมินห์)

เส้นทางที่ 7

– เวียดนาม จีน (ดานัง เมืองฮานอย และกุ้ยหลิน)

เส้นทางที่ 8

– เวียดนาม จีน (เมืองฮานอย และคุนหมิง)

เส้นทางที่ 9

– จีน (ฉางชุน)

เรียนไป เดินทางไปกับ ม.รังสิต - ประเทศอาเซียน

เริ่มเดินทางไปเรียนเมื่อไหร่ ?

ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562 เป็นระยะเวลา 10 วัน

ค่าใช้จ่าย

จำนวน 35 – 40 ดอลลาร์สหรัฐ (รวมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าอาหาร 3 มื้อ)

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ทั้งนี้ หลังจากจบรายวิชาดังกล่าว นักศึกษจะได้รับประกาศนียบัตร และรับ 6 หน่วยกิตในรายวิชา P2A และ ENL รวมทั้งยังได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจำนวน 10,000 บาท

โทร : 02-997-2222 ต่อ 3487 – 3488

ติดต่อที่ : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ม.รังสิต ห้อง 7 – 103 ชั้น 1 ตึก 7 อาคารหอสมุด

ที่มา : มหาวิทยาลัยรังสิต

บทความที่น่าสนใจ