Chiness Program นักศึกษาจีน ภาษาจีน

ม.รังสิต เปิดการสอน Chinese Program พร้อมร่วมมือกับจีนเปิดหลักสูตรใหม่

Home / ข่าวการศึกษา / ม.รังสิต เปิดการสอน Chinese Program พร้อมร่วมมือกับจีนเปิดหลักสูตรใหม่

สถานการณ์ในปัจจุบันที่นักศึกษาไทยลดลง ทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งประสบปัญหาขาดแคลนผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายรับของมหาวิทยาลัย และ ม.รังสิต ก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่มีการรับนักศึกษาจีนเข้ามาเรียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้สร้างวิทยาลัยนานาชาติจีนไทย  ที่สอนด้วยภาษาจีน เป็น Chinese Program แห่งแรกขึ้นมา

จับตา ม.รังสิต จัดทำ Chinese Program และหลักสูตรใหม่ร่วมกับจีน

เนื่องด้วยนักศึกษาจีนมีจำนวนมาก ทำให้จำนวนที่นั่งในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอกับนักศึกษาทั้งหมด จึงเป็นเหตุให้นักศึกษาจีนกระจายตัว ไปเรียนที่ประเทศต่างๆ จำนวนมาก และประเทศไทยก็เป็นที่นิยมของนักศึกษาจีนไม่น้อย ทำให้มีนักศึกษาจีนเข้ามาเรียนค่อนข้างมาก มีการคาดการณ์ว่าภายใน 2-3 ปีนับจากนี้ จำนวนนักศึกษาจีนในไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 คน

ม.รังสิต จัดทำ Chinese Program รองรับนักศึกษาจีน

ทาง ม.รังสิตได้เริ่มหลักสูตรไทย-จีน มาตั้งแต่ปี 2555 และรับนักศึกษาต่างชาติจากจีนเท่านั้น ซึ่งในช่วงแรกที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอต้องอาศัยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจีนให้เข้ามาช่วยสอนก่อน จากนั้นค่อยปรับรูปแบบการสอน จากภาษาจีนธุรกิจ จนกลายเป็นวิทยาลัยนานาชาติจีนไทย และเปิดโปรแกรมที่สอนด้วยภาษาจีน เต็มรูปแบบขึ้นมา

เกณฑ์การรับเด็กเข้าเรียนในหลักสูตรการเรียนด้วยภาษาจีนนี้ ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นนักศึกษาจีนเท่านั้น นักศึกษาไทยจะสมัครก็ได้ เพียงแต่ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาจีน และนโยบายการรับเด็กต่างชาติของ ม.รังสิต เพื่อคุมคุณภาพของการศึกษา จึงจะเน้นไปที่นักศึกษาแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นหัวกะทิระดับมณฑลของจีน และมีการเปิดรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร 4 ชั้นปี เพื่อให้ได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ

เตรียมจัดทำ 2 หลักสูตรใหม่กับมหาวิทยาเหอเป่ย์

การเตรียมรับมือกับนักศึกษาจีนที่จะเข้ามา ทำให้ทางมหาวิทยาลัยได้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ปั้นหลักสูตรจีนร่วมกับมหาวิทยาเหอเป่ย์ ซึ่งอยู่ที่ประเทศจีน จำนวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรไบโอชีวภาพ (ดับเบิลดีกรี) และ หลักสูตรวิศวกรรมการแพทย์

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

บทความแนะนำ