หลักสูตร อาชีวะ

อาชีวศึกษาไทย ร่วมมือกับสถาบัน KOSEN ของญี่ปุ่น ทำหลักสูตรอาชีวะคุณภาพ

Home / ข่าวการศึกษา / อาชีวศึกษาไทย ร่วมมือกับสถาบัน KOSEN ของญี่ปุ่น ทำหลักสูตรอาชีวะคุณภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสถาบัน National Institute of Technology (สถาบัน KOSEN) ของ Nagano College จัดทำหลักสูตรใหม่ สุดพรีเมียม เพื่อยกระดับการศึกษาของอาชีวศึกษาไทย โดยหลักสูตรใหม่จะอ้างอิงตามรูปแบบการสอนของญี่ปุ่น

อาชีวศึกษาไทย ร่วมมือกับสถาบัน KOSEN ยกระดับคุณภาพการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบัน KOSEN, Nagano College สร้างหลักสูตร เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยให้รูปแบบการเรียนการสอน เป็นไปตามแบบของญี่ปุ่น ซึ่งสถาบัน KOSEN – Nagano College เป็นสถาบันที่มีการเรียนการสอนโดดเด่น ในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม)

แนวทางการศึกษาหลังจากร่วมมือกับญี่ปุ่น

หลังจากที่ประชุมแล้วก็ได้ข้อสรุปว่า ทางอาชีวศึกษาไทย จะมีการอบรมพัฒนาครู และนักศึกษาอาชีวศึกษา ตามหลักสูตรความร่วมมือ กับสถาบัน KOSEN ณ ประเทศไทย การเรียนในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะ…

– ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี)

– ได้ไปฝึกงานที่ Nagano College ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางสถาบัน KOSEN ก็ได้รับนักศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เข้าฝึกงานที่ Nagano College ปีละ 30 คน เป็นเวลา 15 วัน

ที่มา : สยามรัฐ

ภาพ : 富山高専 , 八戸高専

บทความแนะนำ